Dansk-engelsk oversættelse af "decibel"

DA

"decibel" engelsk oversættelse

EN
EN

"decibel" dansk oversættelse

volume_up
decibel {substantiv}
DA
DA

decibel {en}

volume_up
1. generel
decibel
En nedsættelse på 2 decibel er teknisk muligt uden at bringe sikkerheden i fare.
A reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
For almindelige personbiler foreslår vi, at grænsen skal være 2 decibel lavere.
With regard to ordinary passenger cars, we suggest that the limit is reduced by 2 decibels.
82 decibel, gennemsnitlig måleværdi ja, men vær nu streng over for Dem selv og for hinanden.
82 decibels and an average measurement result are fine, but be strict with yourselves and with others.
2. måleenheder
decibel
En nedsættelse på 2 decibel er teknisk muligt uden at bringe sikkerheden i fare.
A reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
For almindelige personbiler foreslår vi, at grænsen skal være 2 decibel lavere.
With regard to ordinary passenger cars, we suggest that the limit is reduced by 2 decibels.
82 decibel, gennemsnitlig måleværdi ja, men vær nu streng over for Dem selv og for hinanden.
82 decibels and an average measurement result are fine, but be strict with yourselves and with others.
EN

decibel {substantiv}

volume_up
1. generel
A reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
En nedsættelse på 2 decibel er teknisk muligt uden at bringe sikkerheden i fare.
With regard to ordinary passenger cars, we suggest that the limit is reduced by 2 decibels.
For almindelige personbiler foreslår vi, at grænsen skal være 2 decibel lavere.
82 decibels and an average measurement result are fine, but be strict with yourselves and with others.
82 decibel, gennemsnitlig måleværdi ja, men vær nu streng over for Dem selv og for hinanden.
2. måleenheder
A reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
En nedsættelse på 2 decibel er teknisk muligt uden at bringe sikkerheden i fare.
With regard to ordinary passenger cars, we suggest that the limit is reduced by 2 decibels.
For almindelige personbiler foreslår vi, at grænsen skal være 2 decibel lavere.
82 decibels and an average measurement result are fine, but be strict with yourselves and with others.
82 decibel, gennemsnitlig måleværdi ja, men vær nu streng over for Dem selv og for hinanden.

Eksempelsætninger "decibel" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEn nedsættelse på 2 decibel er teknisk muligt uden at bringe sikkerheden i fare.
A reduction of 2 decibels is technically possible without jeopardising safety.
DanishÆndringsforslag 2, 3 og 4 foreslår at sænke grænseværdierne med 2 decibel.
Amendment Nos 2, 3 and 4 propose the reduction of noise thresholds by 2 decibels.
DanishFor almindelige personbiler foreslår vi, at grænsen skal være 2 decibel lavere.
With regard to ordinary passenger cars, we suggest that the limit is reduced by 2 decibels.
DanishStøj angivet i decibel er med dette direktiv en målestok for levestandard.
In line with this directive, noise expressed in decibels is a measure of the standard of living.
Danish82 decibel, gennemsnitlig måleværdi ja, men vær nu streng over for Dem selv og for hinanden.
82 decibels and an average measurement result are fine, but be strict with yourselves and with others.
DanishDer er jo i virkeligheden ikke mange, der kan høre forskel på, om støjniveauet er over 82 decibel eller ej.
And there are in fact not many people who can tell whether the noise level is higher than 82 decibels.
DanishHvis en reduktion på 2 decibel blev gennemført i dag, ville mere end 70 % af de nuværende dæk i handlen ikke leve op til kravene.
If this reduction of 2 decibels were implemented today, more than 70 % of tyres currently on the market would not pass the test.
DanishBrosten findes ikke mere på motorvejene, men en reduktion på 3-5 decibel er mulig ved at indføre hviskeasfalt overalt.
Our motorways are no longer paved with cobblestones, but a reduction of 3 to 5 decibels is possible by introducing this type of asphalt everywhere.
DanishLFAS-udstyret udsender lavfrekvente lyde på 1.000 Hz med en gennemsnitlig lydstyrke på 250 decibel for at finkæmme havbunden flere hundrede kilometer væk.
The LFAS equipment produces low frequency noise at 1 000 hertz and an average of 250 decibels to comb the seabed from hundreds of kilometres away.
DanishBilister bliver generelt gamle, i al fald når de stiller bilen igen, men fru Larive ville ikke henvise til 82-årige bilister, men til 82 decibel.
Motor cyclists are usually on the elderly side when they hang up their helmets for good, but Mrs Larive was not referring to 82-year-old motorcyclists, but to 82 decibels.
DanishFørst skal det bemærkes, at kvaliteten af vejbanen i stor udstrækning - indtil 6 decibel - er skyld i den støj, der skabes ved dækkenes kontakt med vejbelægningen.
First of all, it should be noted that the quality of the road surface is, to a great extent, up to 6 decibels, responsible for the noise generated by tyre contact.
DanishAltså 82 med kontrol og sanktioner, med et absolut forbud mod produktion og salg af ulovlige udstødninger, for det er problemets kerne og ikke et bestemt antal decibel.
So we should go for 82 decibels and a total ban on the production and sale of illegal exhaust systems, because they are the root of the problem, not the decibel level.
DanishDe Roo har med rette vist, at den af Kommissionen foreslåede ordning stadig resulterer i utilstrækkelige forbedringer, og at det er teknisk muligt at reducere generne med nogle decibel.
Mr De Roo was right in demonstrating that the regulation proposed by the Commission will not sufficiently improve matters, and that it is technically possible to reduce pollution by a few decibels.

Synonymer (engelsk) for "decibel":

decibel
English