Dansk-engelsk oversættelse af "definitivt ikke"

DA

"definitivt ikke" engelsk oversættelse

DA

definitivt ikke [eksempel]

volume_up
definitivt ikke (også: bestemt ikke)
Jeg ønsker definitivt ikke at afgive stemme om ændringsforslag 33.
I will definitely not be voting on Amendment No 33.
Family benefits definitely do not have their place there.
Betænkningen i øvrigt indeholder en del meget dårlige forslag på områder, hvor Parlamentet definitivt ikke bør udtale sig.
The report also contains a host of very bad proposals in areas in which the European Parliament should definitely not express opinions.

Eksempelsætninger "definitivt ikke" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishPå de andre områder kan vi ikke acceptere definitivt at udelukke lufthavnene.
With regard to the other areas, we cannot accept airports being definitively excluded.
DanishJeg kan ikke sige definitivt, at vi ved, hvordan gnubbesyge opstår hos får.
I cannot say definitively that we know how scrapie originated in sheep.
DanishEt sådant har vi intet imod, blot ordet» definitivt« ikke fortolkes som» ensartet«.
We are not opposed to this provided that the word definitive is not interpreted as'standardised '.
DanishVi vover imidlertid ikke et definitivt skridt med OLAF i dag.
Today, however, we are not taking the ultimate step by approving OLAF.
DanishJeg ønsker definitivt ikke at afgive stemme om ændringsforslag 33.
I will definitely not be voting on Amendment No 33.
DanishFamilietilskud hører definitivt ikke til dér.
Family benefits definitely do not have their place there.
DanishFiskeriaftalen bliver nu definitivt ikke til noget.
That fisheries agreement has now finally collapsed.
DanishJeg kan med sikkerhed sige, at fartplanen nu blot er en vejledning, og ikke et definitivt mål, når man planlægger sin rejse.
I can safely say that the timetable now is just a mere guide, not a definitive object, when planning travel.
DanishDet er definitivt ikke sådan, og denne påstand er uanstændig, når den fremsættes i denne form her i Parlamentet eller ved en pressekonference!
That is certainly not the case and it is improper to say so in that way in this House or at a press conference.
DanishBetænkningen i øvrigt indeholder en del meget dårlige forslag på områder, hvor Parlamentet definitivt ikke bør udtale sig.
The report also contains a host of very bad proposals in areas in which the European Parliament should definitely not express opinions.
DanishDen konstaterer, at de omkostninger, som Fællesskabet skal betale, endnu ikke står definitivt fast, men at de stort set er brugt.
It notes that the financial contribution from the Community has not yet been set, yet large amounts of money have already been spent.
DanishI begyndelsen af denne uge opdagede jeg mit navn på 18 ændringsforslag, som jeg ikke havde set og definitivt ikke havde skrevet under på.
At the beginning of this week, I discovered my name on 18 amendments that I had not seen and that I had definitely not signed.
DanishJeg er fortrøstningsfuld, og jeg håber, at Parlamentet efter denne afstemning, som jeg håber og tror på bliver positiv, vil tage over, så forfatningen ikke definitivt bliver lagt på køl.
We in Luxembourg are taking the risk of holding a debate-election, a debate-referendum: we are the ones who have stuck with the date of 10 July.
DanishDerfor kan vi ikke definitivt sige, at euroen vil være stærk eller svag i forhold til dollaren, for ingen i verden kan i dag garantere stabilitet i valutakurserne.
So we are ultimately unable to say at the outset whether the euro will be strong or weak compared to the dollar, as nobody in the world today is able to guarantee the stability of exchange rates.

Lignende oversættelser "definitivt ikke" på engelsk

ikke adverbium
English
ikke interjektion
English
heller ikke adverbium
English
for at … ikke konjunktion
English
endnu ikke adverbium
English
jeg kommer ikke
jeg ved det ikke
gjorde ikke
English
vil ikke
English