Dansk-engelsk oversættelse af "deklaratorisk"

DA

"deklaratorisk" engelsk oversættelse

DA

deklaratorisk {adjektiv}

volume_up
deklaratorisk
deklaratorisk

Eksempelsætninger "deklaratorisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvad angår yderligere deklaratorisk politisk handling, er jeg altid rede til at se på muligheden for dette.
As for further declaratory political action, I am always prepared to consider the case for that.
DanishFUSP ville så blive et rent deklaratorisk, abstrakt, kunstigt og overfladisk foretagende.
It would then slide in the direction of a purely declaratory and abstract exercise of an artificial and superficial nature.
DanishDer er i denne diskussion dem, der klart går ind for en udelukkende deklaratorisk tekst, en slags politisk kappe.
This is a debate in which some people are clearly advocating a text which is merely a declaration of intent, a piece of political rhetoric.
DanishDet sidste par års erfaringer har vist, at Den Europæiske Unions aktiviteter er mere end blot en sidestilling af deklaratorisk politik og teknisk samarbejde.
Experience over the past few years has made clear that European Union external action is more than just a juxtaposition of declaratory politics and technical cooperation.