Dansk-engelsk oversættelse af "del"

DA

"del" engelsk oversættelse

EN
EN

"Tierra del Fuego" dansk oversættelse

DA

del {en}

volume_up
del (også: rolle)
volume_up
part {substantiv}
Kommissionen kan delvist godkende ændringsforslag 1, del 3, 9, del 1, 27, del 3, og 48, del 2.
The Commission can partially accept Amendments Nos 1 part 3, 9 part 1, 27 part 3 and 48 part 2.
Den første del, borgernes rettigheder, er efter min opfattelse en udmærket del.
The first part, citizens ' rights, is a very good part in my view.
Vi skal være en del af problemets løsning, ikke en del af problemet.
We must not be part of the problem, but rather part of the solution to the problem.
del (også: andel, portion)
volume_up
share {substantiv}
Det er endvidere velkendt, at den største del af udgifterne er landbrugsudgifter.
It is also no secret that the lion's share of expenditure goes on agriculture.
Del: Vil du dele denne hjælpeartikel (eller et andet websted, du besøger) med en ven?
Share: Want to share this help article (or any other webpage you're on) with a friend?
I mellemtiden vil Storbritannien selvfølgelig betale sin del af udvidelsen.
In the meantime, of course Britain will pay its full share of enlargement.
del (også: fraktion)
volume_up
moiety {substantiv} [form.]
EN

Tierra del Fuego {egennavn}

volume_up
1. geografi
Tierra del Fuego

Eksempelsætninger "del" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det er en del af overtrædelsesproceduren og betragtes som det første skridt.
But it is part of the infringement proceedings and is regarded as the first step.
DanishI denne uge er plenarforsamlingen for en stor del domineret af udvidelsen af EU.
This week the plenary session is largely dominated by European Union enlargement.
DanishVi mener navnlig, at den del, der omhandler dette aspekt, er utilfredsstillende.
In particular, we consider the part dedicated to this point to be unsatisfactory.
DanishDen første del var Bowe-betænkningen om udsætningsdirektivet for nogle år siden.
The first part was Mr Bowe's report on the release directive several years ago.
DanishEn vigtig del af den komplekse ligning er, at vi skal anses for at være stabile.
One big element in the complex equation of what we do is to be considered stable.
DanishDen anden del omhandler gennemførelsen af udviklingsbistanden på fællesskabsplan.
The second part guides the implementation of development aid at Community level.
DanishØstersøen er en del af den nordiske dimension, som er forbundet med begge dele.
The Baltic Sea is a part of the Northern Dimension which is connected with both.
DanishJeg ved, at Frankrig er en del af trojkaen og overtager formandskabet til juli.
I know France is part of the troika and will be taking up the presidency in July.
DanishIsær er den, der ramte den vestlige del af Tyrol, den værste i de seneste 50 år.
Indeed, the latest avalanche in western Tyrol was the worst for the last 50 years.
DanishHr. formand, elektromagnetiske felter er i stigende grad en del af vores miljø.
Mr President, electromagnetic fields are increasingly present in our environment.
DanishHvis de følgelig er en del af statutten, kan de vel ikke siges at underminere den?
Accordingly, if they are part of it, surely they cannot be said to undermine it?
DanishDet er en hel del, når man ser på størrelsen af disse landes nationaløkonomier.
That is quite something when you look at the size of these countries ' economies.
DanishDog synes jeg, at en del af argumenterne blot lyder som en masse undskyldninger.
Firstly, the ELDR Group’ s amendment is about tax coordination, not harmonisation.
DanishDette initiativ er en del af pakken om en liberalisering af jernbanetransporten.
What is really justified, then, is heavy investment in the whole railway industry.
DanishDe kunne have opnået et gran af tillid, hvis De havde udskiftet en del af det.
Secondly, the team: everything possible has been said about the team, or almost.
DanishHr. formand, jeg må sige, at dette er en ret så kompleks del af EU-lovgivningen.
Mr President, I must say that this is a rather complex part of EU legislation.
DanishJeg har tiltro til, at EU ' s fælles udenrigspolitik bliver en del af den succes.
I trust the European Union’ s common foreign policy will be part of that success.
DanishMin gruppe har indgivet to ændringsforslag til den del af beslutningsforslaget.
To this end, my group has tabled two amendments to the resolution to that effect.
DanishDet vil vi som en del af budgetmyndigheden også fremover holde skarpt øje med.
Being one arm of the budgetary authority, we will continue to keep tabs on this.
DanishDesuden vil overvågningen af det indre marked udgøre en del af Etap-programmet.
Moreover, monitoring of the internal market will be part of the ETAP programme.