Dansk-engelsk oversættelse af "delegeret"

DA

"delegeret" engelsk oversættelse

DA

delegeret {adjektiv}

volume_up
delegeret
Endvidere kan direktionen få delegeret visse beføjelser ved beslutning truffet af Styrelsesrådet.
In addition the Executive Board may have certain powers delegated to it where the Governing Council so decides.
Nye opgaver bliver hele tiden delegeret til disse agenturer, og det er af afgørende betydning, at de har tilstrækkelige ressourcer.
New tasks are continually being delegated to these agencies and it is vital that they are adequately resourced.
Som delegeret i sidste uge i Genève var jeg vidne til, at Kommissionen blandt dem, der har været med længe, velsagtens betragtes som en af de mest ineffektive.
As a delegate last week in Geneva, I witnessed that the Commission is arguably one of the most ineffective Commissions known to those long attenders.
delegeret

Eksempelsætninger "delegeret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet vil jeg gerne understrege som delegeret fra et stort medlemsland.
This is something I would stress, particularly with my being an MEP for one of the major Member States.
DanishEndvidere kan direktionen få delegeret visse beføjelser ved beslutning truffet af Styrelsesrådet.
In addition the Executive Board may have certain powers delegated to it where the Governing Council so decides.
DanishSom delegeret for Alsace er jeg ligeledes meget opmærksom på de problemer, som grænsearbejdstagerne står overfor.
As the Member for Alsace, I am also very alive to the problems facing those who have to cross frontiers to work.
DanishNye opgaver bliver hele tiden delegeret til disse agenturer, og det er af afgørende betydning, at de har tilstrækkelige ressourcer.
New tasks are continually being delegated to these agencies and it is vital that they are adequately resourced.
DanishVi har gang på gang, også i de sidste måneder, delegeret rettigheder fra den nationale suverænitet til Den Europæiske Union.
We have been transferring rights from national sovereignty to the European Union in stages, including in recent months.
DanishSom delegeret fra den tyske delstat Sachsen-Anhalt har jeg med taknemmelighed oplevet Kommissionens og Parlamentets hurtige og enstemmige reaktion.
It is with gratitude that I, as a MEP from Saxony-Anhalt, see with what speed and unanimity the Commission and Parliament act.
DanishSom ungarsk delegeret føler jeg mig forpligtet til at opregne de midlertidige undtagelser på miljøbeskyttelsesområdet, som Rumænien har anmodet om.
It is, however, absolutely necessary to call the Romanian authorities’ attention to the urgent question of illegal immigration.
DanishSom delegeret i sidste uge i Genève var jeg vidne til, at Kommissionen blandt dem, der har været med længe, velsagtens betragtes som en af de mest ineffektive.
As a delegate last week in Geneva, I witnessed that the Commission is arguably one of the most ineffective Commissions known to those long attenders.
DanishHvis den skal bevares, er det rigtige sted i et specifikt direktiv fra Kommissionen, hvor vi har delegeret beføjelser til vedtagelse, og som er under udarbejdelse.
If it is to exist, the right place is in a specific Commission directive where we have delegated power to adopt and which is currently being prepared.
DanishJeg personligt har som politisk delegeret i byen Wien i de sidste otte år været ansvarlig for transportplanlægningen og også til dels for transportorganisationen.
I personally, in my capacity as an elected councillor, have during the past eight years been responsible for transport planning in the city of Vienna, and in part for transport organization, too.