Dansk-engelsk oversættelse af "Delhi"

DA

"Delhi" engelsk oversættelse

EN
EN

"Delhi" dansk oversættelse

DA
DA

Delhi {egennavn}

volume_up
1. geografi
Delhi
Den ministerielle Delhi-deklaration udgør det politiske resultat af konferencen.
The Delhi Ministerial Declaration represents the political outcome of the conference.
Jeg vil opridse Kommissionens politiske vurdering af New Delhi-konferencen.
Allow me to briefly outline the Commission's political assessment of the New Delhi Conference.
Kommissionen har en delegation i Delhi, som er helt utilstrækkelig.
The Commission delegation in Delhi is totally inadequate.
EN

Delhi {egennavn}

volume_up
1. geografi
Delhi
The Delhi Ministerial Declaration represents the political outcome of the conference.
Den ministerielle Delhi-deklaration udgør det politiske resultat af konferencen.
Allow me to briefly outline the Commission's political assessment of the New Delhi Conference.
Jeg vil opridse Kommissionens politiske vurdering af New Delhi-konferencen.
The Commission delegation in Delhi is totally inadequate.
Kommissionen har en delegation i Delhi, som er helt utilstrækkelig.

Eksempelsætninger "Delhi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen ministerielle Delhi-deklaration udgør det politiske resultat af konferencen.
The Delhi Ministerial Declaration represents the political outcome of the conference.
DanishVi er frem for alt interesserede i at fastlægge processen i Delhi og COP8.
First of all, we are interested in establishing the process in Delhi and COP8.
DanishDette er måske det vigtigste budskab, der er kommet fra konferencen i New Delhi.
That is perhaps the most important message to have come out of the New Delhi conference.
DanishFlere af disse lande rapporterede under konferencen i New Delhi om ekstreme vejrforhold.
At the New Delhi conference, quite a few of them reported extreme weather conditions.
DanishJeg vil opridse Kommissionens politiske vurdering af New Delhi-konferencen.
Allow me to briefly outline the Commission's political assessment of the New Delhi Conference.
DanishMin anden bemærkning er, at Kyoto skal ratificeres, og det vil være vores hovedopgave i New Delhi.
Secondly, Kyoto must be ratified and that will be our main job in New Delhi.
DanishJeg vil pege på tre grundlæggende argumenter, der bør fremføres i New Delhi.
There are three essential points we must uphold in New Delhi.
DanishVi gør os nu klar til New Delhi-konferencen, men Kyoto-protokollen er stadig ikke trådt i kraft.
Now that we are preparing for New Delhi, the Kyoto Protocol is still not in force, however.
DanishVi ønsker ganske enkelt at vide, hvad der forventes at ske i New Delhi.
We simply want to know what is likely to happen at New Delhi.
DanishKommissionen har en delegation i Delhi, som er helt utilstrækkelig.
The Commission delegation in Delhi is totally inadequate.
DanishDer er tale om en hastesag, fordi New Delhi-konferencen, som spørgsmålet henviser til, starter nu.
Is an urgent matter because the New Delhi Conference, to which the question refers, is now beginning.
DanishMødet blev afsluttet med vedtagelsen af Delhi-deklarationen.
The meeting ended with the adoption of the Delhi Declaration.
DanishDet er meget vigtigt, at vi i New Delhi kan melde om fremgang for den europæiske klimapolitik.
It is of great importance for us to be able to announce progress in the European climate policy in New Delhi.
DanishSom observatører har de ikke adgang til forhandlingerne eller rundbordsdrøftelserne i New Delhi.
As observers, they will not have access to the negotiations or to the round table discussions in New Delhi.
DanishFor det første, hvor vigtig er denne New Delhi-konference?
Firstly, how important is the New Delhi Conference?
DanishDet er vigtigt, at vi selv rent følelsesmæssigt forsøger at forstå, hvad det var, der skete i New Delhi dén dag.
It is important that we ourselves should try to understand emotionally what happened in New Delhi on that day.
DanishDet er frem for alt Kashmirs befolkning, der skal høres om deres regions fremtid, ikke bare politikere i Karachi eller Delhi.
Mr President, the strategic partnership between the Union and India can be described in very simple terms.
DanishPå vej til Delhi stopper I ved Pankot.
DanishTre rapporter blev i sidste måned forelagt på en pressekonference afholdt af Global March Against Child Labour i New Delhi.
Three reports were presented at the press conference of Global March Against Child Labour in New Delhi last month.
DanishDer er bare det, at når vi tager til New Delhi, så kommer vi til et land, som udvinder langt over 50 % af sin energi fra kul.
It is just that, in New Delhi, we will be in a country that generates well over 50 % of its electricity from coal.

Synonymer (engelsk) for "Delhi":

Delhi
English