Dansk-engelsk oversættelse af "deling"

DA

"deling" engelsk oversættelse

DA

deling {en}

volume_up
1. generel
deling
2. IT
deling
Princippet om deling af beføjelserne bliver dermed absurd.
The principle of power sharing is being made a mockery of.
Denne fremgangsmåde lugter næsten af deling af rovet.
Such a procedure would almost smack of sharing out the spoils.
Klik på knappen Deling, og vælg den foretrukne delingstjeneste i rullemenuen.
Click the Share button and select your desired sharing service from the drop-down menu.

Eksempelsætninger "deling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKlik på knappen Deling, og vælg den foretrukne delingstjeneste i rullemenuen.
Click the Share button and select your desired sharing service from the drop-down menu.
DanishJeg vil gerne gøre Rådet opmærksom på et punkt, nemlig punktet om territorial deling.
I would like to draw the attention of the Council to one point: territorial division.
DanishTil slut vil jeg gerne sige, at en deling af beføjelserne også er vigtig.
Finally, I should like to say that a separation of powers is also important.
DanishI øjeblikket står måderne, en deling kan gennemføres på, stadig åbne.
At the moment the different ways in which this can be achieved are still open.
DanishVi har stadig ikke en endelig deling mellem første og tredje søjle.
We still do not have the final division between the first and the third pillar.
DanishDet er en historisk begivenhed, der sætter punktum for Europas deling.
It is an historic event, meaning that our divided Europe has come to an end.
DanishJeg husker hans besøg til det store symbol for denne grove deling, Berlin med dens mur.
I remember his visit to the great symbol of that gross division, Berlin, with its wall.
DanishDenne deling vanskeliggør en konsekvent og sammenhængende politik.
This split is making it difficult to pursue a systematic and cohesive policy.
Danish- Hr. formand, i sidste uge kunne vi fejre 16-årsdagen for ophævelsen af Tysklands deling.
Mr President, last week was the 16th anniversary of the end of the division of Germany.
DanishDet er de udenlandske indgreb, som er ansvarlige for øens deling.
It is foreign intervention which is to blame for the partition of the island.
DanishDet er vigtigt, at der skabes en infrastruktur for en deling af statsmagten.
It is important to create the necessary infrastructure to bring about the separation of powers.
DanishDen politiske løsning kan imidlertid under ingen omstændigheder ligge i en deling af Kosovo.
But the political solution must on no account be the partition of Kosovo.
DanishEt af principperne i vores grundlove er princippet om magtens deling.
One of the principles of our constitutions is the separation of powers.
DanishAlternativet er kaos, usikkerhed og en skæbnesvanger deling af Europa.
The alternative is chaos, uncertainty and a fatal division of Europe.
DanishDer må tilskyndes til deling af opgaverne i hjemmet gennem passende politiske initiativer.
Appropriate policies should be put in place to encourage people to share tasks in the home.
DanishDette er virkelig den centrale skarpe deling, som eksisterer inden for Unionen på nuværende tidspunkt.
This is really the central dichotomy that exists within the Union at this time.
DanishUnionen glæder sig over den aftale om deling af magten, som regeringen og MLC er nået frem til.
The Union has welcomed the power-sharing agreement reached by the Government and the MLC.
DanishDer er nu en mulighed for at gøre en ende på endnu en deling i Europa.
There is now an opportunity to end yet another division in Europe.
DanishDisse løsninger kan dog efter min mening ikke bestå i en deling af landet efter etniske grænser.
In my opinion, however, the solution cannot be to divide the country along ethnic lines.
DanishDesuden kan vi ikke handle mod princippet om magtens deling.
Furthermore, we cannot transgress the principle of the separation of powers.