Dansk-engelsk oversættelse af "Dell"

DA

"Dell" engelsk oversættelse

EN
EN

"Dell" dansk oversættelse

DA
DA

Dell {egennavn}

volume_up
1. varemærke
Dell
Dell ' Alba stillede i forbindelse med menneskerettighedsklausulen.
This is also relevant to Mr Dell'Alba's question on the human rights clause.
Parlamentet ønsker, at USA afstår fra henrettelsen af O ' Dell - og af alle andre.
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
Dell ' Albas betænkning indeholder fantastisk nyttige forslag i denne henseende.
Mr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
EN

Dell {egennavn}

volume_up
1. varemærke
Dell
This is also relevant to Mr Dell'Alba's question on the human rights clause.
Dell ' Alba stillede i forbindelse med menneskerettighedsklausulen.
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
Parlamentet ønsker, at USA afstår fra henrettelsen af O ' Dell - og af alle andre.
Mr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
Dell ' Albas betænkning indeholder fantastisk nyttige forslag i denne henseende.

Eksempelsætninger "Dell" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishParlamentet ønsker, at USA afstår fra henrettelsen af O ' Dell - og af alle andre.
Parliament wants the USA to refrain from executing O'Dell - and all the others.
DanishDell ' Albas betænkning indeholder fantastisk nyttige forslag i denne henseende.
Mr Dell'Alba's report contains extremely helpful suggestions in this respect.
DanishDell ' Alba, hvis De venter et øjeblik, vil De kunne se, at det ikke er alle hr.
Mr Dell ' Alba, in a minute you will see that not all Mr Fatuzzo's speeches are poetic.
DanishDell ' Alba stillede i forbindelse med menneskerettighedsklausulen.
This is also relevant to Mr Dell'Alba's question on the human rights clause.
DanishJeg ved ikke, hvilken afskyelig forbrydelse, måske mere end én, O ' Dell har gjort sig skyldig i.
I do not know of what horrific crime or crimes Mr O'Dell has been found guilty.
DanishDell ' Alba også var inde på, er der er stort problem i forbindelse med MEDA-programmet.
However, as Mr Dell'Alba has said, there is a big problem with regard to the MEDA programme.
DanishDell ' Alba, jeg forstår godt Deres ærgrelse over avisreferater.
Mr Dell'Alba, I understand your anger regarding the newspaper reports.
DanishDell ' Alba, vi har ikke en debat om bemærkninger til forretningsordenen.
Mr Dell'Alba, we are not having a debate on a point of order.
DanishDell ' Alba, De fremsætter vel ikke et spørgsmål til forretningsordenen?
Mr Dell ' Alba, you are not tabling a procedural motion.
DanishDell ' Alba, dette forekommer mig at være fuldstændig korrekt.
Mr Dell ' Alba, that would indeed seem to be perfectly in order.
DanishDell ' Alba, det, der ville blive henvist til fornyet udvalgsbehandling, ville være ændringsforslagene.
Mr Dell'Alba, it is the amendments which would be referred back to committee.
DanishDell ' Alba, kun hvis motorcyklerne er personlige køretøjer.
Only if the motorcycles are Members ' own vehicles, Mr Dell'Alba.
DanishHr. formand, jeg vil gerne udtale mig om Dell ' Albas betænkning om ændring af forretningsordenens artikel 154.
Mr President, I rise to speak on the Dell'Alba report on the amendment of Rule 154.
DanishDerfor vil jeg anbefale, at vi stemmer for ændringsforslaget fra kollega Dell ' Alba i den ændrede form.
That is why I would recommend that we agree to Mr Dell'Alba's amendment in its revised form.
DanishDet er ret påfaldende, at ordføreren for den næste betænkning, Dell ' Alba, heller ikke er til stede.
It is rather striking that the rapporteur for the next report, Mr Dell'Alba, is not there either.
DanishHvad dernæst angår Joseph O ' Dell, der er æresborger i Palermo, er situationen endnu mere barbarisk.
In the case of Joseph O'Dell, an honorary citizen of Palermo, the situation is even more barbarous.
DanishDell ' Albas betænkning om forretningsordenen er der i artikel 117a fastsat overgangsbestemmelser herom.
As a parliament, We anticipated that we may from time to time find ourselves with such a problem.
DanishDell ' Alba, vil De have ordet for at støtte forslaget?
Mr Dell'Alba, do you want to speak in favour of the request?
DanishDell ' Alba, Nu har De chancen, Deres kommissær er ankommet.
Mr Dell'Alba, you are in luck, you have a Commissioner!
DanishDødsdommen over Joseph O ' Dell finder vi særlig oprørende.
The O'Dell case is one that we find particularly disturbing.