Dansk-engelsk oversættelse af "delstat"

DA

"delstat" engelsk oversættelse

DA

delstat {en}

volume_up
delstat (også: forbundsstat)
Jeg tager min egen delstat, hvor jeg kommer fra, Baden-Württemberg, der er en relativt højt industrialiseret delstat.
Let me cite the example of my own federal state of Baden-Württemberg; it is quite a highly industrialised state.
I min delstat, Baden-Württemberg, er dette program i høj grad blevet accepteret, men medfinansieringen på 50 % er meget høj.
In my own federal state of Baden-Württemberg, this programme has gained wide acceptance, but the level of regional cofinancing is very high at 50 %.
Udleveringen af den tidligere præsident til Den Internationale Domstol i Haag viste sig i sidste ende at være et anliggende for regeringen i den delstat, hvor han boede.
Even the surrender of the former President to the Tribunal in The Hague appeared to have become a matter solely for the government of the federal state where he lived.

Eksempelsætninger "delstat" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDertil kommer, at den måde, der domfældes på, er fuldkommen forskellig fra delstat til delstat.
Also, the nature of the sentencing differs widely from one state to another.
DanishDet er nødvendigt at fremskynde forvaltningsforløbene mellem Kommission, forbundsstat og delstat.
The administrative procedures at Commission, Federal and Land level need to be speeded up.
DanishJeg oplever netop i Tyskland fra delstat til delstat, at sort er stærkere end rød eller grøn.
At the present time in Germany I see, from region to region, that black is stronger than red or green.
DanishDen 12. august begyndte en af de største naturkatastrofer i Sachsen, som denne delstat nogensinde har oplevet.
12 August marked the start of one of the worse natural disasters this country has ever known.
DanishJeg tager min egen delstat, hvor jeg kommer fra, Baden-Württemberg, der er en relativt højt industrialiseret delstat.
Let me cite the example of my own federal state of Baden-Württemberg; it is quite a highly industrialised state.
DanishI min delstat, Baden-Württemberg, er dette program i høj grad blevet accepteret, men medfinansieringen på 50 % er meget høj.
In my own federal state of Baden-Württemberg, this programme has gained wide acceptance, but the level of regional cofinancing is very high at 50 %.
DanishSom delegeret fra den tyske delstat Sachsen-Anhalt har jeg med taknemmelighed oplevet Kommissionens og Parlamentets hurtige og enstemmige reaktion.
It is with gratitude that I, as a MEP from Saxony-Anhalt, see with what speed and unanimity the Commission and Parliament act.
DanishHr. formand, den barske massakre på 45 personer i Acteal i den mexicanske delstat Chiapas rystede menneskerettighedsarbejdere verden over.
Mr President, the callous slaughter of 45 people at Acteal in the state of Chiapas in Mexico shocked human rights workers round the world.
DanishJeg selv kommer fra en delstat, hvor landbrugene - i gennemsnit 20 køer - er væsentligt mindre end i mange andre regioner i Den Europæiske Union.
I myself come from a German Land where farms - with an average of 20 cattle - are much smaller than in many other regions of the European Union.
DanishHr. formand, selvfølgelig deler Kommissionen afskyen og bestyrtelsen over mordet på 45 personer i landsbyen Acteal i den mexicanske delstat Chiapas.
Mr President, the European Commission naturally shares the horror and dismay about the murder of 45 people in the village of Acteal in the Mexican state of Chiapas.
DanishUdleveringen af den tidligere præsident til Den Internationale Domstol i Haag viste sig i sidste ende at være et anliggende for regeringen i den delstat, hvor han boede.
Even the surrender of the former President to the Tribunal in The Hague appeared to have become a matter solely for the government of the federal state where he lived.
DanishJeg vil give Dem et eksempel i denne forbindelse: Det var temmelig latterligt, at den tyske delstat Bayern efter murens fald ikke ville anerkende en studentereksamen fra DDR.
Let me give you an example: it was rather ridiculous that the German Federal Land of Bavaria, following the fall of the Iron Curtain, did not want to recognize the DDR Abitur.
DanishDerfor anser jeg det, jeg vil gerne have lov til at sige det her, for en skandale, at udlændinge i min delstat Hessen for øjeblikket diskrimineres i en kampagne, som ikke kan accepteres.
Let me say here that I consider it a scandal that in my home state of Hesse, foreigners are currently being subjected to an unacceptable campaign of discrimination.