Dansk-engelsk oversættelse af "delt"

DA

"delt" engelsk oversættelse

EN
DA

delt {adjektiv}

volume_up
I ændringsforslag 44 foreslås der imidlertid et delt ansvar.
In Amendment 44, though, the suggestion of shared responsibility is mooted.
Den billigste mulighed, som en webhost typisk tilbyder, kaldes et delt certifikat.
The most affordable option typically offered by web hosts is called a shared certificate.
Kommissionen har desværre aldrig delt Parlamentets mening herom.
Regrettably, the Commission never shared our enthusiasm.

Eksempelsætninger "delt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det andet er Korea det sidste land i verden, som stadig er delt af en mur.
Secondly, Korea is the last nation in the world that is still divided by a wall.
DanishSubjektivt set udgør den en skuffelse, som andre institutioner har delt med os.
Subjectively, it is disappointment for both Parliament and the other institutions.
DanishMed hensyn til punkt 5 fra De Grønne foretager vi ligeledes delt afstemning.
With regard to paragraph 5 from the Greens, we request split voting there as well.
DanishVi ville egentlig stille forslag om delt afstemning i går, men det lykkedes ikke.
We actually intended to request a separate vote yesterday, but that all fell through.
DanishOffentligheden i Europa var meget delt i spørgsmålet om at invadere Irak.
Public opinion in Europe was clearly divided over the question of invading Iraq.
DanishMine damer og herrer, for kun 13 år siden var Berlin stadig delt af skammens mur.
Ladies and gentleman, just 13 years ago, Berlin was still divided by the wall of shame.
DanishVi vil gerne, fru formand, anmode om delt afstemning om ændringsforslag 5 og 6.
Madam President, we would like a separate vote on Amendments Nos 5 and 6.
DanishDet er muligt, at vi vil anmode om delt afstemning eller stemme imod teksten.
That wording is one on which we may request a split vote and vote against.
DanishEuropa var delt, og Østeuropa blev drevet i armene på den stalinistiske totalitarisme.
In order to do so, there are certain issues about which we must speak quite frankly.
DanishDen billigste mulighed, som en webhost typisk tilbyder, kaldes et delt certifikat.
The most affordable option typically offered by web hosts is called a shared certificate.
DanishDer er helt klare regler for tidsfristen for anmodninger om delt afstemning.
The Rules are very clear about the timing of requests for split votes.
DanishSørg nu for, hr. rådsformand og alle andre, at Europa ikke bliver delt op i duer og falke.
All of you must make it your concern that Europe is not divided into doves and hawks!
DanishMen der er ingen, der har anmodet om delt afstemning i forbindelse med ændringsforslag nr.
However, I have not heard anyone asking for a split vote on Amendment No 3.
DanishHvis dette er tilfældet, kan min gruppe trække anmodningen om en delt afstemning tilbage.
If this is the case, my group can withdraw the request for a split vote.
Danish- Hr. formand, hvem længes tilbage til et Europa, som er delt i to fjendtlige politiske lejre?
Mr President, who longs for a Europe that is divided into two opposing camps?
DanishDet er blevet foreslået at gøre sociale anliggender med delt kompetence til EU ' s anliggende.
There are proposals to make social issues with shared competence matters for the EU.
DanishSpørgsmålet om antidumpingtolden på fodtøj har delt EU ' s medlemslande.
The question of antidumping duties on footwear has divided the Member States of the Union.
DanishI Rådet er medlemsstaternes regeringer delt i dette spørgsmål.
In the Council, the governments of the Member States are divided on this issue.
DanishDerfor vil jeg gerne anmode om delt afstemning mellem første og andet forslag.
For that reason I wish to propose a split vote on the first and second motions in this amendment.
DanishAf og til - og stadig oftere - har dette Parlament delt vores standpunkter i den forbindelse.
Now and again - and increasingly often - this House has followed our lead.