Dansk-engelsk oversættelse af "deltage"

DA

"deltage" engelsk oversættelse

DA

deltage {verbum}

volume_up
Som det er tilfældet med sundhedsfremmeprogrammet, kan tiltrædelseslandene deltage.
As with the Health Promotion Programme, accession countries can participate.
Af disse og andre grunde fandt jeg det upassende at deltage i afstemningen.
For these and other reasons I felt it inappropriate to participate in the vote.
Vi er glade for at se, at alle EU ' s medlemsstater vil deltage i begivenheden.
We are pleased to see that all EU Member States will participate in this event.
Undersøgelser viser, at kvinder kan deltage i den økonomiske beslutningsproces.
Studies have shown that women can take part in economic decision-making.
Tirsdag aften rejste jeg til Polen for at deltage i en international konference.
On Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
Det er en skam, at De Forenede Stater har ment ikke at kunne deltage i aftalen.
It is a pity that the United States has felt unable to take part in the agreement.
deltage (også: dele)
Vi skal alle deltage i kampen mod bedrageri, uanset hvor det sker.
We must all share in the fight against fraud wherever it occurs.
Når vi opbygger et borgernes Europa, hvorfor kan alle borgere så ikke deltage i det?
If we are building a citizens ' Europe, why cannot all citizens share in it?
Det er umuligt at acceptere, at et land, som er for udvidelsen, ikke skal deltage i omkostningerne af den.
It is impossible to accept that a country which supports enlargement should not share in the cost of it.

Eksempelsætninger "deltage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuropa-Parlamentet har også brug for at deltage fuldt ud i den kommende periode.
The European Parliament also needs to be fully involved, in the coming period.
DanishVi er glade for at se, at alle EU ' s medlemsstater vil deltage i begivenheden.
We are pleased to see that all EU Member States will participate in this event.
DanishHan vil, som ordfører for de finansielle overslag, deltage i denne forhandling.
As rapporteur for the financial perspective, he will be speaking on that issue.
DanishTirsdag aften rejste jeg til Polen for at deltage i en international konference.
On Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
DanishDet ville være langt mere tilfredsstillende for alle at deltage i den drøftelse.
It would be far more satisfactory for all of us to be engaged in that debate.
DanishDen Europæiske Union, dens medlemsstater og De Forenede Nationer bør deltage.
The European Union, its Member States and the United Nations should participate.
DanishDet er en skam, at De Forenede Stater har ment ikke at kunne deltage i aftalen.
It is a pity that the United States has felt unable to take part in the agreement.
DanishDet opfordrede i utvetydige vendinger EU til at deltage i genopbygningen af Irak.
It sent out an unequivocal call for European Union involvement in rebuilding Iraq.
DanishJeg opfordrer Dem, kære kolleger, til at komme og deltage i denne diskussion.
Ladies and gentlemen, I would ask you to come and take part in this discussion.
DanishDe ønsker derfor ikke at deltage i denne afstemning, som de mener er partipolitisk.
We do not therefore wish to take part in this vote which we regard as partisan.
DanishLad Europa-Parlamentet, fagforeninger og arbejdsgivere deltage i denne proces.
Associate the European Parliament, the unions and employers with this process.
DanishDe er meget interesserede i at deltage i en international CO2-handelsordning.
They are very interested in taking part in an international CO2 trading scheme.
DanishFru formand, tak fordi jeg får lejlighed til at deltage i forhandlingen om Kosovo.
Mr President, thank you for the opportunity to take part in this debate on Kosovo.
DanishDet bliver obligatorisk, at alle medlemsstater skal deltage i dette nye system.
The participation of all Member States in this new system will be compulsory.
DanishPå alle niveauer skal vi forpligte os til at deltage i denne nye udvikling.
At all levels, we have to commit ourselves to sharing in this new state of mind.
DanishFor at kunne deltage i denne auktion skal du angive en budindstilling i din konto.
To place your ads in this auction, you set a bidding option in your account.
DanishProblemet i dag er, at centeret ikke er i stand til at lade Norge deltage.
The problem is now that the EMCDDA is not in a fit condition for Norway to join.
DanishVi er også bekymrede over Kinas manglende vilje til at deltage i en dialog.
We are also concerned about China's unwillingness to participate in a dialogue.
DanishOg Europa-Parlament bør deltage i evalueringen af dette frivillige samarbejde.
The European Parliament should take part in assessing voluntary cooperation.
DanishMinisterpræsident Putin oplyste, at Rusland ønsker at deltage aktivt i dette arbejde.
Prime Minister Putin said that Russia wanted to play an active part in this work.