Dansk-engelsk oversættelse af "deltage i"

DA

"deltage i" engelsk oversættelse

DA

deltage i {verbum}

volume_up
deltage i (også: udøve)
Jeg siger ikke, at vi skal have det sidste ord, men vi skal deltage i drøftelserne.
I am not saying that we should have the last word, but we have to engage in the discussion.
De har også givet lokalsamfundene og den frivillige sektor nye muligheder for at deltage i projekter.
They have also opened up new opportunities for local communities and the voluntary sector to engage in projects.
Højtstående embedsmænd fra internationale organisationer bør afholde sig fra at deltage i den slags partipolitiske dialoger.
Senior civil servants of international bodies ought not to engage in that kind of party-political dialogue.
Undersøgelser viser, at kvinder kan deltage i den økonomiske beslutningsproces.
Studies have shown that women can take part in economic decision-making.
Tirsdag aften rejste jeg til Polen for at deltage i en international konference.
On Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
Det er en skam, at De Forenede Stater har ment ikke at kunne deltage i aftalen.
It is a pity that the United States has felt unable to take part in the agreement.

Eksempelsætninger "deltage i" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuropa-Parlamentet har også brug for at deltage fuldt ud i den kommende periode.
The European Parliament also needs to be fully involved, in the coming period.
DanishVi er glade for at se, at alle EU ' s medlemsstater vil deltage i begivenheden.
We are pleased to see that all EU Member States will participate in this event.
DanishHan vil, som ordfører for de finansielle overslag, deltage i denne forhandling.
As rapporteur for the financial perspective, he will be speaking on that issue.
DanishTirsdag aften rejste jeg til Polen for at deltage i en international konference.
On Tuesday afternoon, I went to Poland to take part in an international conference.
DanishDet ville være langt mere tilfredsstillende for alle at deltage i den drøftelse.
It would be far more satisfactory for all of us to be engaged in that debate.
DanishDet er en skam, at De Forenede Stater har ment ikke at kunne deltage i aftalen.
It is a pity that the United States has felt unable to take part in the agreement.
DanishDet opfordrede i utvetydige vendinger EU til at deltage i genopbygningen af Irak.
It sent out an unequivocal call for European Union involvement in rebuilding Iraq.
DanishJeg opfordrer Dem, kære kolleger, til at komme og deltage i denne diskussion.
Ladies and gentlemen, I would ask you to come and take part in this discussion.
DanishDe ønsker derfor ikke at deltage i denne afstemning, som de mener er partipolitisk.
We do not therefore wish to take part in this vote which we regard as partisan.
DanishLad Europa-Parlamentet, fagforeninger og arbejdsgivere deltage i denne proces.
Associate the European Parliament, the unions and employers with this process.
DanishDe er meget interesserede i at deltage i en international CO2-handelsordning.
They are very interested in taking part in an international CO2 trading scheme.
DanishFru formand, tak fordi jeg får lejlighed til at deltage i forhandlingen om Kosovo.
Mr President, thank you for the opportunity to take part in this debate on Kosovo.
DanishDet bliver obligatorisk, at alle medlemsstater skal deltage i dette nye system.
The participation of all Member States in this new system will be compulsory.
DanishPå alle niveauer skal vi forpligte os til at deltage i denne nye udvikling.
At all levels, we have to commit ourselves to sharing in this new state of mind.
DanishFor at kunne deltage i denne auktion skal du angive en budindstilling i din konto.
To place your ads in this auction, you set a bidding option in your account.
DanishVi er også bekymrede over Kinas manglende vilje til at deltage i en dialog.
We are also concerned about China's unwillingness to participate in a dialogue.
DanishOg Europa-Parlament bør deltage i evalueringen af dette frivillige samarbejde.
The European Parliament should take part in assessing voluntary cooperation.
DanishMinisterpræsident Putin oplyste, at Rusland ønsker at deltage aktivt i dette arbejde.
Prime Minister Putin said that Russia wanted to play an active part in this work.
DanishAf disse og andre grunde fandt jeg det upassende at deltage i afstemningen.
For these and other reasons I felt it inappropriate to participate in the vote.
DanishAnsøgerlande kan deltage, men har i mange tilfælde for få egne midler hertil.
Applicant countries may take part but often they lack the resources to do so.

Lignende oversættelser "deltage i" på engelsk

deltage verbum
i præposition
få fat i verbum
gå op i verbum
midt i præposition
English
midt i adverbium
få fingre i verbum
indgå i verbum