Dansk-engelsk oversættelse af "deltagere"

DA

"deltagere" engelsk oversættelse

DA

deltagere {flertal}

volume_up
Der er titusinder af deltagere i fællesskabsprojekterne.
There are tens of thousands of participants in the Community projects.
Desværre fører vi diskussioner med forskellige deltagere.
Unfortunately, we are holding discussions with very different participants.
Det vil gøre almindelige mennesker til deltagere i den europæiske politiske proces.
This will help turn the citizens into participants in the European political process.

Eksempelsætninger "deltagere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer var deltagere i alle aldre og af begge køn med mange forskellige holdninger.
The participants were of different age groups and genders and held different views.
DanishI morges var jeg til et stort møde i Frankfurt med nogle hundrede deltagere.
This morning, I was at a big event in Frankfurt, along with several hundred others.
DanishJeg vil gerne rette en stor tak til alle deltagere, og især til ordføreren.
I would like very much to thank all of those involved, particularly the rapporteur.
DanishDet vil gøre almindelige mennesker til deltagere i den europæiske politiske proces.
This will help turn the citizens into participants in the European political process.
DanishHverken den europæiske politiske struktur eller de europæiske deltagere er så vidt.
Neither the European political structure, nor the European actors are prepared for this.
DanishAlle deltagere var enige om, at der skal sikres et effektivt internationalt samarbejde.
All participants agreed that effective international cooperation must be guaranteed.
DanishMan må også få Europas største deltagere i " energispillet " med på idéen.
In addition, the largest European " energy players " must fall into line.
DanishFor det tredje har vi brug for nye impulser, både hvad angår deltagere og indhold.
Thirdly, we need new impetus not only in terms of participants but also in terms of content.
DanishNogen siger, at regeringskonferencens deltagere aldrig vil blive enige om dette eller hint.
Some people are saying: ' The IGC will never agree to this point or to that point '.
DanishDet er en kendsgerning, at alle afstemninger er gyldige, uanset antallet af deltagere.
It is a fact that all votes are valid, irrespective of the number of those participating.
DanishJeg foreslår, at hans navn skrives ned listen med deltagere, som ikke har stemt.
I would suggest on his behalf that his name be added to the list of those present who did not vote.
DanishVed morgenmødet ser man, at mere end 400 deltagere i denne samling var til stede ved afstemningen.
Over 400 of those present this morning were present for voting yesterday morning.
DanishI sidste uge var jeg på en konference med 150 deltagere, heriblandt to kvindelige.
Last week I attended a symposium where there were 150 participants, and only two of them were women.
DanishSer de sig selv som deltagere og aktører i et politisk system?
Do they see themselves as participants and players in one political system?
DanishDet er påfaldende, at 90 % af de 223 tyske deltagere var kvinder.
What is striking is that 90 % of the 223 German participants were women.
DanishDet ville betyde, at Sokrates II skal gennemføre flere opgaver med flere deltagere for færre penge.
That would mean that Socrates II had to do more for more participants for less money.
DanishAntallet af prognosticerede ØMU-deltagere har aldrig været så højt.
The number of nations forecasted to join EMU has never been so high.
DanishFor det andet handler det om det frie energimarked og de fremtidige deltagere på dette energimarked.
Secondly, this is about the free energy market and future participants in that market.
DanishDe, hr. formand, viste delegationen den ære at modtage den og tale med delegationens deltagere.
You, Mr President, did this delegation the honour of welcoming them and speaking with them.
DanishEventuelle ændringer i disse regler skal være fair og gælde ens for alle deltagere.
This is serious business and EU governments must look closely at the different options available to us.