Dansk-engelsk oversættelse af "demagogi"

DA

"demagogi" engelsk oversættelse

EN

"demagogy" dansk oversættelse

volume_up
demagogy {substantiv}
DA

demagogi {en}

volume_up
demagogi
Så meget om» organiseret kriminalitet« og» demagogi«.
That is what I have to say on the subject of 'organized crime ' and 'demagogy '.
Dupuis, De har misbrugt denne virkelig historiske chance til politisk demagogi.
Mr Dupuis, you have abused this truly historic moment here in order to engage in political demagogy.
That is indeed pure demagogy.
EN

demagogy {substantiv}

volume_up
That is what I have to say on the subject of 'organized crime ' and 'demagogy '.
Så meget om» organiseret kriminalitet« og» demagogi«.
Mr Dupuis, you have abused this truly historic moment here in order to engage in political demagogy.
Dupuis, De har misbrugt denne virkelig historiske chance til politisk demagogi.
Det er det rene demagogi.

Eksempelsætninger "demagogi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfor skal man passe meget på med demagogi i et spørgsmål af så stor vigtighed.
We therefore need to be very careful with demagoguery on this very important issue.
DanishVi bør undgå enhver antydning af demagogi, når det gælder overgangsperiodernes længde.
Regarding the duration of these periods, there is no room for demagoguery.
DanishOg denne demagogi fortsætter, eftersom man forveksler produktionen med forbruget.
And this populism continues to confuse production with consumption.
DanishDupuis, De har misbrugt denne virkelig historiske chance til politisk demagogi.
Mr Dupuis, you have abused this truly historic moment here in order to engage in political demagogy.
DanishDette er således faren ved den fællesskabsgørelse, der er genstand for så meget demagogi.
Mr Clarke did not even mention the problem of terrorist funding.
DanishDette er det egentlige problem - at koncentrere sig om rejseudgifterne er ren og skær demagogi!
The crux of the matter is that this fixation with travel expenses is out of all proportion!
DanishSå meget om» organiseret kriminalitet« og» demagogi«.
That is what I have to say on the subject of 'organized crime ' and 'demagogy '.
DanishDet er altid vanskeligt at tale om tobak, for man ender altid med at forfalde til demagogi.
It is always difficult to talk about tobacco, for we always end up falling into the trap of populism.
DanishVi har brug for et fuldt samarbejde uden den hykleriske demagogi i form af letkøbt antiamerikanisme.
We need full cooperation, leaving aside the hypocritical demagoguery of facile anti-Americanism.
DanishJeg tror ikke, at det giver noget godt resultat at blande demagogi ind i en forhandling eller en debat.
When populism is introduced into a debate or a discussion, the debate will not bear much fruit.
DanishI stedet for har vi her i salen været vidne til en strøm af fejldiagnoser, hykleri og demagogi.
Instead, all we were vouchsafed here today was a deluge of wrong diagnosis, hypocrisy and rabble-rousing.
DanishDet er ikke pacifisme, det er demagogi og uansvarlighed.
This is not pacifism, it is demagoguery and irresponsibility.
DanishDer skal ikke herske tvivl om, at jeg ikke ønsker at ty til demagogi.
The second issue concerns my country, Portugal.
DanishMan tjener naturligvis heller intet ved, og det er blevet bevist for nylig, at tage fat på dem med demagogi.
And as has been demonstrated recently, nothing is to be gained from confronting them with demagoguery.
DanishVi fordømmer den etniske vold og især de politisk ansvarlige, hvis demagogi har medført dette.
We condemn the ethnic violence and in particular the political leaders who fomented it with their demagogic rhetoric.
DanishAt blande dem sammen er at bøje sig for demagogi.
To confuse them would be to give way to populist rhetoric.
DanishDet er ikke demagogi, overhovedet ikke, det drejer sig om, at vi ikke ønsker disse foranstaltninger.
It is certainly not out of any desire to boost our popularity, less still because we do not wish these measures to be taken.
DanishDet rene vrøvl eller lignende udlægninger af min tale kan jeg acceptere, men ikke betegnelsen» demagogi«.
I can just accept terms such as utter nonsense or similar interpretations, but not the word 'demagogical ' for my statement!
DanishMen det er demagogi, for det eneste, vi ønsker, er at bortføre svindelen og korruptionen og få dem til at forsvinde.
But that is demagogy, because the only thing we want to do is kidnap fraud and corruption and make them disappear.
DanishDer er måske nogen, der vil tale om demagogi.

Synonymer (engelsk) for "demagogy":

demagogy