Dansk-engelsk oversættelse af "demagogisk"

DA

"demagogisk" engelsk oversættelse

DA

demagogisk {adjektiv}

volume_up
demagogisk
Jeg vil ikke være apokalyptisk, og jeg vil heller ikke være demagogisk.
I do not wish to sound apocalyptic, or demagogic.
That is a demagogic provision.
Og jeg finder Deres indlæg tendentiøst og demagogisk, og jeg afviser det på det kraftigste.
Your remarks seem to me to be deliberate and demagogic, and I do not accept them at all.

Eksempelsætninger "demagogisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil derfor komme med en saglig konstatering, der ikke er demagogisk.
That is why I would like to make a statement of fact that is not demagogical.
DanishJeg finder, at det at tage disse bevillinger og opføre dem i reserven er at være demagogisk.
I think taking these appropriations and putting them in the reserve is demagogy.
DanishOg jeg finder Deres indlæg tendentiøst og demagogisk, og jeg afviser det på det kraftigste.
Your remarks seem to me to be deliberate and demagogic, and I do not accept them at all.
DanishNaturligvis ikke demagogisk, ikke opportunistisk, men derimod selvfølgelig politisk og ansvarsfuld.
Not a populist, opportunist debate, of course, but a clear, political and responsible debate.
DanishDet forekommer mig uansvarligt at holde en demagogisk tale og blokere for enhver supplerende godtgørelse.
I believe it is irresponsible to give a demagogical speech, ruling out any extra compensation.
DanishJeg vil ikke være apokalyptisk, og jeg vil heller ikke være demagogisk.
I do not wish to sound apocalyptic, or demagogic.
DanishEr ikke Lissabon-strategien en illusion, som i øjeblikket overskygges af en demagogisk krig mod det frie marked?
We are proposing to vote in favour of the Böge report, albeit in a slightly amended version.
DanishDet drejer sig i den forbindelse, som det demagogisk påstås, ikke om patenter på liv, men derimod om patenter for liv.
These are not, as the demagogues have claimed, patents on life but rather patents for life.
DanishJeg tror på debatten som løftestang for demokratiet, og jeg tror på dens værdi i kampen mod al demagogisk tale.
I firmly believe in the democratic force and value of debate, particularly to fight against demagoguery.
DanishDet er meget uretfærdigt og demagogisk at sige, at Kommissionens tilgang til dette politiske område er slap.
It is extremely unfair and pure demagogy to say that the approach of the Commission to this policy area is lax.
DanishDet er blevet sagt, at det er demagogisk at sige dette.
DanishSå nej, hr. formand, kære kolleger, nej, vi har ikke stemt for denne betænkning, som foruden at være demagogisk også er farlig.
We have therefore voted against this report which is dangerous in addition to being demagogic.
DanishOg vi ved, hvor populistisk og demagogisk denne frygt udnyttes af uengagerede og fordomsfyldte politikere.
And we know the populistic, demagogic use to which that fear is put by careless and unprincipled political schemers.
DanishDet er således demagogisk at tale om, at denne foranstaltning er indført med det formål at straffe sådanne manifestationer.
To claim that the aim of this instrument is to punish such demonstrations would be a purely popularity-seeking exercise.
DanishMine damer og herrer, jeg bliver nødt til at understrege, at det er demagogisk at påstå andet eller at søge undtagelser fra denne regel.
It really must be said, ladies and gentlemen, that to say otherwise or to seek exceptions to this rule is demagogic.
DanishDenne bestemmelse er demagogisk.
DanishEndelig er denne betænkning, nøjagtig som så mange andre, der beskæftiger sig med administrationen af indvandringen, urealistisk og meget demagogisk.
Finally, this report, just like many others relating to immigration management, is unrealistic and highly populist.
DanishSå længe personer, der ikke er fra fællesskaberne, er afskåret fra politiske rettigheder, vil de være skydeskive for demagogisk tale og diskriminerende behandling.
As long as these third country nationals are refused political rights, they will be the target of demagogy and discrimination.
DanishDet styrker troværdigheden hos alle dem - og de er mange - der tilskynder til en demagogisk politik baseret på udelukkelse og fremmedhad.
This helps to strengthen the credibility of all those people - and there are many of them - who encourage a demagogic policy of exclusion and xenophobia.
DanishKort sagt har Europa-Parlamentet endnu en gang ladet sig rive med af en ideologisk og demagogisk fortolkning af den nuværende situation.
In short, the European Parliament has once again allowed itself to be carried away by an ideological and demagogic interpretation of the observable situation.