Dansk-engelsk oversættelse af "demens"

DA

"demens" engelsk oversættelse

DA

demens {en}

volume_up
1. medicin
demens
Demens kender ingen sociale, nationale eller økonomiske grænser.
Dementia knows no social, national or economic boundaries.
Dementia is not just an old person's disease.
Her i aften drøfter vi et problem, som rammer ældre mennesker, nemlig Alzheimers sygdom og senil demens.
Here we are this evening discussing what is mainly a problem which affects the elderly - Alzheimer's and senile dementia.

Eksempelsætninger "demens" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDemens kender ingen sociale, nationale eller økonomiske grænser.
Dementia knows no social, national or economic boundaries.
DanishI Skotland lider mellem 2.000 og 3.000 mennesker i alderen 30-65 af demens.
There are between 2, 000 and 3, 000 people in Scotland alone between the ages of 30 and 65 suffering from dementia.
DanishI en døgninstitution i Nederlandene blev fem ældre med demens slået, spyttet på, sparket og kaldt øgenavne af tre sygeplejersker.
Fostering human rights should indeed become an integral part of any fight against terrorism.
DanishHer i aften drøfter vi et problem, som rammer ældre mennesker, nemlig Alzheimers sygdom og senil demens.
Here we are this evening discussing what is mainly a problem which affects the elderly - Alzheimer's and senile dementia.
DanishHr. formand, kære kolleger, har De også indtryk af, at Parlamentet lider af kollektiv demens?
Mr President, ladies and gentlemen, do you sometimes get the feeling that this Parliament suffers from collective dementia, by any chance?
DanishI mit eget land, Skotland, der har en befolkning på 5 mio, skønnes 61.000 mennesker at lide af demens.
In my own country of Scotland, which has a population of five million, there are an estimated 61, 000 people suffering from dementia.
DanishDemens er ikke kun en gammelmandssygdom.
DanishUdsættelse for opløsningsmidler kan have alvorlige konsekvenser, f.eks. hukommelsestab, koncentrationsvanskeligheder og demens.
Exposure to solvents can have serious consequences, such as memory loss, loss of concentration and premature dementia.
DanishJeg håber, Kommissionen vil overveje at bruge denne betænkning som udgangspunkt for, hvad man kunne kalde» den første europæiske handlingsplan for demens«.
I hope the European Commission will consider using this report as the basis for what could be called 'the first European action plan on dementia '.
DanishSom Parlamentet fremfører, er det vigtigt, at EU ' s indsatser dækker alle former for demens, f.eks. også vaskulær demens og pandelapsdemens.
As Parliament maintains, it is important that the EU's efforts can be aimed at all forms of dementia including, for example, vascular dementia and frontal lobe dementia.
DanishVin er bl.a. et effektivt forebyggende middel mod hjertekarsygdomme, kræft og demens, hvilket kommissæren og hans tjenestegrene er fløjtende ligeglade med.
It is, among other things, effective in preventing cardiovascular diseases, cancer and dementia, a point that the Commissioner and his services magisterially overlook.
DanishHr. formand, det er en almindelig erfaring, at man hos folk i en fremskreden alder ofte støder på tilfælde af sygdomme, som vekselvis kaldes for senil demens eller hjerneforkalkning.
Mr President, it is our common experience that, as people get older, we frequently come across cases variously defined as senile dementia or cerebral arteriosclerosis.
DanishVi kunne således ikke forstå, at Parlamentet, som er så følsomt, når det drejer sig om menneskerettighedsspørgsmål, forholdt sig tavst efter denne sidste opvisning i fanatisk demens.
We cannot, therefore, understand why Parliament, which is always so particular on human rights issues, should remain silent following further evidence of fanatical madness.