Dansk-engelsk oversættelse af "dementi"

DA

"dementi" engelsk oversættelse

DA

dementi {et}

volume_up
dementi (også: benægtelse)

Eksempelsætninger "dementi" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTil trods for dette praktiske dementi foreslår betænkningen, at vi borer os lidt længere ned i den sociale regression.
Despite this convenient denial, the report proposes to plunge further into social regression.
DanishSom De ved, er de franske myndigheders kategoriske dementi blevet bekræftet ved et officielt kommuniké.
As you know, the French authorities also formally denied the threats, as confirmed in an official press release.
DanishJeg vil gerne bede om en kommentar fra kommissæren eller måske et dementi i tilfælde af, at jeg har misforstået, hvad han sagde.
I would like to hear the Commissioner's views on this or perhaps some statement to the contrary if I have misunderstood what he said.
DanishESA bringer et bidende dementi til dem, der af ideologiske årsager påstår, at det mellemstatslige samarbejde kun kan munde ud i ineffektivitet og blokeringer.
The ESA sharply refutes those who, on ideological grounds, claim that intergovernmental cooperation can only lead to inefficiency and deadlocks.
DanishJeg kan blot sige, at det rejste spørgsmål ikke er et spørgsmål for Rådet, og at parlamentsmedlemmerne ikke af mit tidligere svar bør tro, at der var tale om en bekræftelse eller et dementi.
I can only say that the matter raised is not a matter for the Council and that Members of the House should not believe from my previous reply that a confirmation or denial was involved.