Dansk-engelsk oversættelse af "demokratisk"

DA

"demokratisk" engelsk oversættelse

DA

demokratisk {adjektiv}

volume_up
demokratisk
Denne hele institution mangler enhver form for demokratisk kontrol eller demokratisk ansvarlighed.
This whole institution lacks any kind of democratic control or democratic accountability.
Hr. formand, Den Demokratiske Republik Congo er hverken demokratisk eller en republik.
Mr President, the Democratic Republic of Congo is neither democratic nor a republic.
Kort sagt, en globalisering, der unddrager sig enhver demokratisk kontrol.
In short, this is a form of globalisation unfettered by any democratic regulation.

Eksempelsætninger "demokratisk" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi skal også i den forbindelse forberede os på et alvorligt demokratisk problem.
In this regard too, we must prepare ourselves for a serious problem of democracy.
DanishEndelig tør vi håbe på, at en varig fred nu kan garanteres ad demokratisk vej.
At last we dare to hope that lasting peace can now be guaranteed democratically.
DanishAftalen blev imidlertid indgået, uden at der først foregik en demokratisk debat.
That agreement was nevertheless concluded without any prior democratic debate.
DanishDeres mening vil komme til udtryk gennem deres demokratisk valgte parlamenter.
For them it will be expressed through their democratically elected parliaments.
DanishDet ville have været demokratisk, hvis EU-forfatningen var blevet erklæret død.
It would have been democratic if the EU Constitution had been pronounced dead.
DanishImmuniteten er i stedet en beskyttelse af Parlamentet som demokratisk institution.
Rather, it is a form of protection for Parliament as a democratic institution.
DanishJeg synes ikke, at vi på denne måde skal gøre Parlamentet mindre demokratisk.
I do not think we should set about making Parliament less democratic in this way.
DanishDen konference blev afholdt, fordi det er en demokratisk ret at holde konferencer.
This conference was held because it is a democratic right to hold conferences.
DanishDen kunne blive en vigtig forudsætning for et fredeligt og demokratisk Europa.
It could become one of the main prerequisites of a peaceful and democratic Europe.
DanishDe er uundværlige for et frit og demokratisk Europa, men de er ikke et EU-organ.
They are essential in a Europe of freedom and democracy, but they are not an EU body.
DanishVi har alle ret til at sidde i Parlamentet, fordi vi er blevet demokratisk valgt.
All of us have the right to sit here because we were democratically elected.
DanishOm: Retssagen mod ledere af den demokratisk valgte opposition i Ækvatorialguinea
Subject: Court case in Equatorial Guinea against leaders of the democratic opposition
DanishEuropa-Kommissionen er et organ, der står under meget svag demokratisk kontrol.
We also think the supervisory authority's powers are unclear and inadequate.
DanishJeg tror, at vi alle har håbet på, at dette valg vil blive et demokratisk valg.
I think we all hoped that these elections would become democratic elections.
Danish  2, indeholder de grundlæggende principper for valgsystemet i en demokratisk stat.
takes over the basic principles of the electoral system in a democratic State.
DanishMed dette mener jeg et demokratisk Tyrkiet som alle de øvrige europæiske lande.
By which I mean a democratic Turkey, like all the other European countries.
DanishEn Europæisk Union, som kan fungere effektivt, gennemsigtigt og demokratisk.
A European Union which can function efficiently, transparently and democratically.
DanishEn gruppe tilhørende det muslimske broderskab er kommet til magten ad demokratisk vej.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
DanishMen vi går ind for en europæisk myndighed, som kan kontrolleres demokratisk.
But we are in favour of a European authority that can be democratically controlled.
DanishVi i Europa-Parlamentet arbejder alle for et frit og demokratisk Moldova.
We in the European Parliament are all working for a free and democratic Moldova.