Dansk-engelsk oversættelse af "Den Arabiske Liga"

DA

"Den Arabiske Liga" engelsk oversættelse

DA

Den Arabiske Liga {egennavn}

volume_up
1. politik
Den Arabiske Liga
Man åbner dørene til helvede, som formanden for Den Arabiske Liga har advaret om.
The President of the Arab League has warned that we are opening the gates of hell.
Det kunne være Den Arabiske Liga, som vi taler om i vor beslutning.
It could be the Arab League, which was mentioned in our resolution.
Der er vigtige aktører, nemlig Kina og Rusland, og Den Arabiske Liga medvirker også til dette.
There are key players: China, Russia and the Arab League are also complicit in this.

Eksempelsætninger "Den Arabiske Liga" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan åbner dørene til helvede, som formanden for Den Arabiske Liga har advaret om.
The President of the Arab League has warned that we are opening the gates of hell.
DanishDer er vigtige aktører, nemlig Kina og Rusland, og Den Arabiske Liga medvirker også til dette.
There are key players: China, Russia and the Arab League are also complicit in this.
DanishJeg tilføjer, at Tunesien er det første medlemsland af den arabiske liga, der har afskaffet bigami.
Plus, Tunisia is the first country in the Arab League to have abolished bigamy.
DanishDet kunne være Den Arabiske Liga, som vi taler om i vor beslutning.
It could be the Arab League, which was mentioned in our resolution.
DanishDet er godt, at verdenssamfundet er involveret, men også at Den Arabiske Liga deltager.
It is good that the international community is involved, but also that the Arab League is to take part.
DanishEgypten er primus inter pares for al fremtid i Den Arabiske Liga.
Egypt is primus inter pares in perpetuity in the Arab League.
DanishDerfor er den tredje del af løsningen Den Arabiske Liga.
The third part of the solution, therefore, is the Arab League.
DanishHvis vi frygter situationen i Maghreb-landene, så lad os hellere henvende os til Den Arabiske Liga.
If we are fearful about the situation in the Maghreb, let us rather make approaches to the Arab League.
DanishTror De, at det er muligt med en unilateral indsats, uden at Den Arabiske Liga spiller en afgørende rolle?
Do you believe that it would be possible to intervene unilaterally without a strong role for the Arab League?
DanishDerfor må I tage initiativer henvendt til Den Arabiske Liga, Den Islamiske Konference, Kina, Rusland og USA.
So take initiatives towards the Arab League, the Islamic conference, China, Russia and even the United States.
DanishDet var første gang, at en repræsentant for EU deltog i et topmøde i Den Arabiske Liga på højeste plan.
It was the first time a representative of the European Union has attended an Arab League Summit at the highest level.
DanishMen dette er også grunden til, at medlemmerne af Den Arabiske Liga skal opfylde deres løfter om støtte hurtigst muligt.
However, this is also why the members of the Arab League should honour their pledges of support as soon as possible.
DanishDen Arabiske Liga har også et ansvar.
DanishDen Arabiske Liga har omsider lovet at yde økonomisk støtte, og EU ' s medlemsstater bør også være generøse i denne henseende.
The Arab League has finally pledged some economic support and EU Member States also need to be generous in this regard.
DanishDet tredje skridt er - og det var der nogle, der ikke kom ind på i tilstrækkelig grad - hvordan vi skal samarbejde med Den Arabiske Liga.
The third step, which has not really been given enough weight by some people, is how to work with the Arab League.
DanishVi glæder os navnlig over forslaget fra Den Arabiske Liga om at samarbejde med Irak om en national dialogkonference, der skal finde sted tidligt næste år.
In particular we welcome the Arab League’ s suggestion to work with Iraq in holding a National Dialogue Conference early next year.
DanishTrojkaen besøgte i slutningen af september Pakistan, Iran, Saudi-Arabien, Syrien og Egypten, hvor den i øvrigt mødtes med lederne af Den Arabiske Liga.
In late September, the troika visited Pakistan, Iran, Saudi Arabia, Syria and Egypt, where it had in fact met the Arab League leaders.
DanishDer er også opmuntrende forlydender om, at Den Arabiske Liga måske vil genoplive sit initiativ, som blev vedtaget på topmødet i Beirut for næsten to år siden.
The presidency had forwarded the texts of presidency statements to the United Nations General Assembly on 20 October and 8 December.
DanishVi mener, det er meget vigtigt, at alle, herunder så vidt muligt også en repræsentant for Den Arabiske Liga, er til stede, men dette er endnu ikke bekræftet.
We believe it is very important that everybody should be there, including, if possible, a representative of the Arab League, but that is yet to be confirmed.
DanishJeg opfordrer lederne af Den Arabiske Liga til at benytte lejligheden på deres kommende topmøde til at fremsætte idéen om at normalisere forholdet til Israel én gang til.
The Geneva Initiative promoted by Yossi Beilin and Yasser Abed Rabo is a welcome indication that rational discussion between senior people on both sides is possible.

Lignende oversættelser "Den Arabiske Liga" på engelsk

liga substantiv
English
den artikel
English