Dansk-engelsk oversættelse af "Den Iberiske Halvø"

DA

"Den Iberiske Halvø" engelsk oversættelse

DA

Den Iberiske Halvø {egennavn}

volume_up
1. geografi
Den Iberiske Halvø
Således må det foregå på Den Iberiske Halvø, i det forhold, som Portugal og Spanien hver især har.
This must happen in the Iberian Peninsula, in view of the scope provided by Portugal and Spain.
Nogle opfatter min betænkning som en reaktion på de aktuelle terrorangreb på den iberiske halvø.
There are some who see my report as a response to current terrorist attacks on the Iberian Peninsula.
Når vi derfor løser flaskehalsproblemet i Bordeaux, begunstiger vi udviklingen af et område på Den Iberiske Halvø.
So when we clear a bottleneck in Bordeaux, we are in fact benefiting the development of an area of the Iberian Peninsula.

Eksempelsætninger "Den Iberiske Halvø" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOg ligeledes det første medlem fra den iberiske halvø, som har denne funktion.
And she is also the first Spanish Member to occupy the position.
DanishSåledes må det foregå på Den Iberiske Halvø, i det forhold, som Portugal og Spanien hver især har.
This must happen in the Iberian Peninsula, in view of the scope provided by Portugal and Spain.
DanishNogle opfatter min betænkning som en reaktion på de aktuelle terrorangreb på den iberiske halvø.
There are some who see my report as a response to current terrorist attacks on the Iberian Peninsula.
DanishHr. formand, jeg er meget vel klar over de problemer, den iberiske halvø står over for, hvad angår spørgsmålet om vand.
Mr President, I am acutely aware of the problems presented to the Iberian peninsula by the issue of water.
DanishNår vi derfor løser flaskehalsproblemet i Bordeaux, begunstiger vi udviklingen af et område på Den Iberiske Halvø.
So when we clear a bottleneck in Bordeaux, we are in fact benefiting the development of an area of the Iberian Peninsula.
DanishSardinindustrien, som man næsten har ladet forsvinde helt i Frankrig, er stadig meget vigtig på Den Iberiske Halvø.
The sardine sector, which has been virtually allowed to disappear in France, is still very important in the Iberian Peninsula.
DanishDen har derimod afgørende betydning for hele den centrale og vestlige del af Den Iberiske Halvø, altså en stor del af Spanien og Portugal.
Its real impact is on the whole of the centre and west of the Iberian Peninsula, that is, most of Spain and Portugal.
DanishEn større latinamerikansk krise vil derfor ramme økonomierne på den iberiske halvø først og i højere grad end i de andre lande.
The Iberian economies will therefore be affected earlier and to a greater extent than the others by a major Latin-American crisis.
Danishden iberiske halvø f.eks. skal man finde en løsning på manglen på infrastruktur, som har været et problem siden det 19. århundrede.
In the Iberian peninsula, for example, infrastructure deficiencies which we have been suffering since the nineteenth century will be made good.
DanishJeg synes, at denne formulering passer meget bedre til behovet for, at Den Iberiske Halvø integreres i resten af det europæiske kontinent.
I believe this formula is much better suited to the need for the Iberian Peninsula to be integrated with the rest of the continent of Europe.
DanishDet kan jeg godt forstå, for følgerne af, at der ikke blev indgået en fiskeriaftale for Den Iberiske Halvø, er enorme for os alle.
I can well understand this as the consequences of the failure to conclude a fisheries agreement for the Iberian Peninsula are enormous for all of us.
DanishDet er også påfaldende, at den portugisiske regering - Portugal ligger jo også på Den Iberiske Halvø - godt kan føre en god vandprispolitik.
It is also striking that the Portuguese government - Portugal is, after all, also on the Iberian Peninsula, does pursue a sound water price policy.
DanishDet handler om den åbne og ærlige behandling af konsekvenserne for den iberiske halvø, efter at forhandlingerne med Marokko brød sammen.
It concerns how to deal openly and honestly with the consequences which the failure of the negotiations with Morocco have had for the Iberian peninsular.
DanishHr. formand, fru kommissær, mine damer og herrer, først vil jeg gerne takke og lykønske min kollega fra den iberiske halvø, Ilda Figueiredo.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I would like to begin by congratulating and thanking my fellow Iberian Member, Mrs Figueiredo, for her good work.
DanishDet klimafænomen, der har forårsaget Saharaørkenen, standser ikke ved Middelhavet, men har effekt også på Den Iberiske Halvø, i Italien og på Balkan.
The climatic phenomenon which originated in the Sahara desert has not stopped at the Mediterranean Sea and is spreading to the Iberian, Italian and Balkan peninsulas.
DanishAllerede i dag er antallet af lastbiler, der hver dag passerer Pyrenæerne mellem Den Iberiske Halvø og Frankrig, større end antallet, der passerer Alperne.
Even now, the number of heavyweight vehicles which cross the Pyrenees every day between the Iberian peninsula and France is greater than the number crossing the Alps.
DanishHr. formand, Den Iberiske Halvø, som er Europas største fiskeriområde, er dømt til konfrontation med kommissær Fischlers nye vilkårlige fælles fiskeripolitik.
Mr President, the Iberian peninsula, Europe's biggest fishing area, is condemned to confrontation with Commissioner Fischler's new, indiscriminate common fisheries policy.
DanishKommissionen skønner, at vi fra nu til 2010 skal lette passagen af 100 millioner t mere mellem Den Iberiske Halvø og resten af det europæiske kontinent.
The Commission believes that, between now and 2010, we must provide a pass for a further 100 million tonnes between the Iberian Peninsula and the rest of the European continent.
DanishMåske kan det uheldigvis have noget at gøre med det faktum, at England og Portugal, der er gamle allierede, grundlagde denne union i en kamp - et korstog - på Den Iberiske Halvø.
Finally, Mr President, I should like to say a big thank you to Parliament and to its rapporteur, for this important contribution towards the future of our young citizens.
DanishDe nye projekter skulle være: for det første en jernbane gennem Pyrenæerne, som gør det muligt at overvinde den naturlige barriere, der adskiller Den Iberiske Halvø fra resten af kontinentet.
The new projects would be: first, a rail crossing for the Pyrenees which would overcome the natural obstacle which separates the Iberian Peninsula from the rest of the continent.

Lignende oversættelser "Den Iberiske Halvø" på engelsk

halvø substantiv
English
den artikel
English