Dansk-engelsk oversættelse af "den industrielle revolution"

DA

"den industrielle revolution" engelsk oversættelse

DA

den industrielle revolution {substantiv}

volume_up
1. historie
den industrielle revolution
Vi er vidne til det 21. århundredes svar på den industrielle revolution.
We are witnessing in the 21st century the equivalent of the Industrial Revolution.
Dengang kunne den industrielle revolution endnu have haft nogen effekt af betydning.
At that time, the Industrial Revolution could not have yet been having any significant effect.
Lancashires bomuldsspinderier var en del af grundlaget for den industrielle revolution i Det Forenede Kongerige.
The cotton mills of Lancashire helped form the backbone of the industrial revolution in the United Kingdom.

Eksempelsætninger "den industrielle revolution" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi er vidne til det 21. århundredes svar på den industrielle revolution.
We are witnessing in the 21st century the equivalent of the Industrial Revolution.
DanishDengang kunne den industrielle revolution endnu have haft nogen effekt af betydning.
At that time, the Industrial Revolution could not have yet been having any significant effect.
DanishLancashires bomuldsspinderier var en del af grundlaget for den industrielle revolution i Det Forenede Kongerige.
The cotton mills of Lancashire helped form the backbone of the industrial revolution in the United Kingdom.
DanishDet var jo i øvrigt også den første erhvervsgren, der mærkede følgerne af den industrielle revolution i Europa, det skal vi ikke glemme.
We must also remember that it was the first sector in Europe to be affected by the industrial revolution.
DanishStor-Manchester er et af de ældste industrielle, bebyggede områder i Europa, idet byen var centrum for den industrielle revolution.
Greater Manchester is one of the oldest industrial built-up areas in Europe, having been a centre of the Industrial Revolution.
DanishPå verdensplan sendes der nu dagligt så meget CO2 ud, som det har taget at oparbejde i 3.000 år før den industrielle revolution.
The amount of CO2 emitted every day world-wide is equivalent to the total amount for the 3 000 years before the industrial revolution.
DanishAt protestere mod det eller hindre denne proces med love ville kunne ligestilles med maskinstormen under den industrielle revolution.
Trying to protest or legislate against this process would be the modern equivalent of smashing up machines during the industrial revolution.
DanishBomuldsmøllerne i Lancashire var med til at danne rygraden i den industrielle revolution i Det Forenede Kongerige.
Our experience should widen our vision, strengthen our position, so that we may seize the opportunities that lie within the management challenges that we face.
DanishBestemmelser om sikkerhed på arbejdspladsen har i øvrigt været internationalt organiseret siden den industrielle revolution i det 19. århundrede.
Incidentally, health and safety regulations have been organised at international level since the industrial revolution in the 19th century.
DanishTo hundrede år efter den industrielle revolution er der behov for et nyt paradigme, der er anderledes end det, der gjaldt i industrialiseringens tidsalder.
Two hundred years after the industrial revolution, a new paradigm is needed, different from that of the age of industrialisation.
Danish- Hr. formand, politiske partier har rod i den industrielle revolution, oprettelsen af nationalstaterne og perioden efter Anden Verdenskrig.
   – Mr President, political parties are rooted in the industrial revolution, the creation of nation states and the period following World War II.
DanishOg ligesom jernbanerne var kommunikationsnet for den industrielle revolution, således bliver Internettet centralt for vidensrevolutionen.
And, just as the railways were the communications network that drove the Industrial Revolution, so the Internet will drive the new Knowledge Revolution.
DanishSiden begyndelsen af den industrielle revolution har Storbritannien været i stand til hovedsagelig at forlade sig på sine egne energiressourcer: kul dengang, og så naturgas.
Since the beginning of the Industrial Revolution Britain was able to rely predominantly on its own indigenous energy resources: coal and then natural gas.
DanishDe store byer i min egen region i det nordvestlige England blev udviklet i forbindelse med en tidligere stor økonomisk revolution, nemlig den industrielle revolution.
The great towns and cities of my own region, the North West of England, were built on the back of an earlier great economic revolution, the Industrial Revolution.
DanishDer er tegn på, at den luft, vi indånder, i hvert fald i nogle byer i Europa, måske er renere end nogensinde siden begyndelsen af den industrielle revolution.
The evidence is that now, at least in some cities and towns across Europe, the air we breathe is perhaps purer than at any time since the beginning of the Industrial Revolution.

Lignende oversættelser "den industrielle revolution" på engelsk

revolution substantiv
English
den artikel
English