Dansk-engelsk oversættelse af "Den Internationale Valutafond"

DA

"Den Internationale Valutafond" engelsk oversættelse

DA

Den Internationale Valutafond {egennavn}

volume_up
1. økonomi
Den Internationale Valutafond (også: IMF)
Der blev undertegnet en aftale med Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.
An agreement was concluded with the World Bank and the International Monetary Fund.
For nylig undertegnede vi en ny aftale med Den Internationale Valutafond.
We recently signed a new agreement with the International Monetary Fund.
Jeg må sige, at dette ikke svarer til koordineringen af holdningerne i Den Internationale Valutafond.
It must be said that this falls short of actual coordination of positions in the International Monetary Fund.
Den Internationale Valutafond (også: IMF)
volume_up
IMF {egen.} [fork.]
Den form for betingelser stilles ikke af Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.
No such conditions are imposed on the aid by the World Bank or the IMF.
Det vil sige, at Den Internationale Valutafond har medvirket til den nuværende situation.
In other words, the IMF has itself contributed to the current situation.
Den Internationale Valutafond redder ikke Rusland, men banker i USA og Tyskland, og derigennem skaber den mere uorden i Rusland.
The IMF is not rescuing Russia, but American and German banks, and it is therefore responsible for yet more disorder in Russia.

Eksempelsætninger "Den Internationale Valutafond" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer blev undertegnet en aftale med Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.
An agreement was concluded with the World Bank and the International Monetary Fund.
DanishFor nylig undertegnede vi en ny aftale med Den Internationale Valutafond.
We recently signed a new agreement with the International Monetary Fund.
DanishDen form for betingelser stilles ikke af Verdensbanken og Den Internationale Valutafond.
No such conditions are imposed on the aid by the World Bank or the IMF.
DanishDet vil sige, at Den Internationale Valutafond har medvirket til den nuværende situation.
In other words, the IMF has itself contributed to the current situation.
DanishVi er dog gået med til andre modeller i tæt samråd med Den Internationale Valutafond.
We have settled reasonably happily for other arrangements, in close consultation with the International Monetary Fund.
DanishJeg må sige, at dette ikke svarer til koordineringen af holdningerne i Den Internationale Valutafond.
It must be said that this falls short of actual coordination of positions in the International Monetary Fund.
DanishDen Internationale Valutafond må følge denne udvikling og om nødvendigt sætte foranstaltninger i gang i rette tid.
The International Monetary Fund must monitor such developments and take timely action where necessary.
DanishFor nylig har Den Internationale Valutafond ligefrem opfordret Den Europæiske Centralbank til igen at nedsætte renten.
What we need is a strong and independent Central Bank, enabling the euro to continue on its successful course.
DanishDerefter lærte han den internationale pengepolitiks verden at kende ved sit arbejde i Den Internationale Valutafond.
Then he moved into the world of international monetary policy through his work at the International Monetary Fund.
DanishJeg vil opfordre Tyrkiet til at fortsætte de økonomiske reformer, som er aftalt med Den Internationale Valutafond.
I should like to encourage Turkey to continue with the economic reforms agreed with the International Monetary Fund.
DanishSamme appel kommer fra Verdensbanken og fra Den Internationale Valutafond, men i dag nytter det ikke at appellere.
A similar appeal was made by the World Bank and the International Monetary Fund, but the time for appeals has passed.
DanishDer er efterhånden ingen, der benægter, at Den Internationale Valutafond har været en af hovedårsagerne til krisen i Argentina.
Now, no one can deny that the International Monetary Fund has been one of the main causes of the crisis in Argentina.
DanishDe kontrolleres af Den Internationale Valutafond, og der er ingen tegn på, at pengene misbruges til våbenindkøb.
It is supervised by the International Monetary Fund, and there are no indications that this money is being misused to purchase arms.
DanishDet makroøkonomiske program er blevet udarbejdet sammen med Den Internationale Valutafond som et led i standby-arrangementet.
This macro-economic programme has been drawn up with the International Monetary Fund as part of the standby credit agreement.
DanishDet er utænkeligt, at Den Europæiske Union er fraværende i organisationer som Den Internationale Valutafond eller G7-økonomigruppen.
We cannot possibly let the Union have no say in bodies such as the International Monetary Fund or the G7 Finance Group.
DanishDen Internationale Valutafond redder ikke Rusland, men banker i USA og Tyskland, og derigennem skaber den mere uorden i Rusland.
The IMF is not rescuing Russia, but American and German banks, and it is therefore responsible for yet more disorder in Russia.
DanishDette giver en vetoret til USA og til Unionen, hvis det lykkedes for den også at stå sammen i Den Internationale Valutafond.
It gives a right of veto to the United States and to the Union, if it is also able to unite within the International Monetary Fund.
DanishDen Internationale Valutafond
DanishOg hvis vi venter for længe, vil hele koordineringen med Den Internationale Valutafond og til dels også Verdensbanken gå i vasken.
If we delay for too long all of the work being done in conjunction with the IMF and, to some degree, with the World Bank will be destroyed.
DanishDesuden mener jeg, at valutastabilitet, som Den internationale Valutafond har til opgave at sikre, er vigtig, og at vi må hjælpe den.
In addition, I believe that monetary stability, which is the task of the International Monetary Fund, is essential and must be assisted.

Lignende oversættelser "Den Internationale Valutafond" på engelsk

valutafond substantiv
den artikel
English