Dansk-engelsk oversættelse af "den slags"

DA

"den slags" engelsk oversættelse

DA

den slags [eksempel]

volume_up
Det er vel sådan, at der foreligger forskellige målinger af den slags ting.
It is often the way that there are different measurements of this kind of thing.
Det internationale samfund ødelægges af den slags politisk og moralsk hykleri.
This kind of moral and political hypocrisy will destroy the international community.
Den slags selvbeskrivelser finder vi særdeles ubehagelige.
In our view, descriptions of this kind about oneself are extremely unhelpful.

Eksempelsætninger "den slags" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI nogle tilfælde er den slags kritik jo også absolut belejlig for regeringerne.
Indeed, in some cases, the criticism is very convenient for these governments too.
DanishHvis vi slår ind på den vej, får man naturligvis aldrig has på den slags problemer.
If we go down that road, there will of course never be any end to such problems.
DanishEfter min mening bør der ikke ske nogen særbehandling i den slags situationer.
There must clearly not be any favourable treatment for this type of situation.
DanishDet var en god og åben debat, men vi burde have flere debatter af den slags.
It was a good and open debate, but we should have had more debates like that one.
DanishDet er vel sådan, at der foreligger forskellige målinger af den slags ting.
It is often the way that there are different measurements of this kind of thing.
DanishI Italien ophæver man ikke parlamentsmedlemmers immunitet for den slags forseelser.
In Italy, this type of offence does not merit withdrawal of parliamentary immunity.
DanishJeg tror, at vi vil få den samme slags spørgsmål i forbindelse med telefonovervågning.
I feel that the same issues will come up again in relation to telephone tapping.
DanishDet internationale samfund ødelægges af den slags politisk og moralsk hykleri.
This kind of moral and political hypocrisy will destroy the international community.
DanishDette er den slags afpresning, som kan få hele Hongkong-runden til at kollapse.
This is the kind of blackmail that could cause the whole Hong Kong Round to collapse.
DanishDet er selvfølgelig noget sludder, og der er mange eksempler på den slags sludder.
This was, of course, nonsense, and there are many examples of this nonsense.
DanishMan kan spørge sig selv, om den slags oplysninger ikke burde være en menneskeret.
You may ask yourselves whether this kind of information ought not to be a human right.
DanishDen slags udgiftsforhøjende forslag kan en række medlemsstater ikke klare.
A number of Member States simply cannot accept such cost-increasing proposals.
DanishJeg synes, at offentligheden også har ret til at få den slags oplysninger.
In my opinion, the public is entitled also to obtain that type of information.
DanishEnhver, som har set det én gang, vil aldrig mere spise den slags kød igen.
One tricky and very sensitive area is the question of mechanically separated meat.
DanishLinkohr vil være meget interesseret i at få gennemført den slags målinger.
Mr Linkohr will be very anxious to have that kind of measurement achieved.
DanishDer er behov for flere af den slags aftaler, også med andre tobaksgiganter.
It also means reinforcing systems for monitoring and managing the structural funds.
DanishDet er på høje tid, at der gennemføres reformer, som forhindrer den slags vildskud.
It is high time for reform that will prevent these kinds of undesirable developments.
DanishDe ser, der er meget, der ligger folk på sinde, og det af den mest forskellige slags.
You see, there are numerous matters of concern here and they are all very different.
DanishDer vil komme et tidspunkt, hvor vi står stillet over for den slags krav.
There will come a time when we shall be able to meet imperatives of this kind.
DanishDet er ikke budgettets opgave at træffe den slags principielle politiske beslutninger.
It is not the job of the budget to make such fundamental political decisions.

Lignende oversættelser "den slags" på engelsk

den artikel
English
slags substantiv
den gyldne middelvej
den hellige gral substantiv
English
den hellige gral
den offentlig mening substantiv
den tredje verden substantiv
hvilken slags