Dansk-engelsk oversættelse af "Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien"

DA

"Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien" engelsk oversættelse

DA

Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien {egennavn}

volume_up
1. geografi
Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Støtte til en rammeaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Support for a framework agreement in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
om støtte til en rammeaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
on support for a framework agreement in the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
Samarbejdsaftale EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
EU-former Yugoslav Republic of Macedonia cooperation agreement

Eksempelsætninger "Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

Danishom støtte til en rammeaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
on support for a framework agreement in the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
DanishStøtte til en rammeaftale med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Support for a framework agreement in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
DanishSituationen ved grænsen mellem Kosovo og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
Situation at the border between FRY/ Kosovo and the Former Yugoslav Republic of Macedonia
DanishDe har også tidligere talt om Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
You also once spoke of the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
DanishDen Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er på vej imod Europa.
The former Yugoslav Republic of Macedonia is moving towards Europe.
DanishHvad angår Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien er situationen anderledes.
In the case of FYROM, the situation is rather different.
DanishDer kan sendes en politimission til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
However, I welcome the fact that there is an agreement.
DanishDenne tilnærmelse til Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien bør støttes.
Closer ties between the former Yugoslav Republic of Macedonia and the European Union must be given support.
DanishSå er der Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, som naturligvis har krav på et navn.
That brings me to the FYROM which, of course, is claiming a name.
DanishDer er taget sådanne skridt i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
Steps have been taken in this direction in the FYROM.
DanishHvorfor bruger vi det, vi har brugt på Balkan, f.eks. i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien?
Why are we spending what we spent in the Balkans, in FYROM, for example?
DanishSamarbejdsaftale EF-Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien
EU-former Yugoslav Republic of Macedonia cooperation agreement
DanishDet er vigtigt at pointere, at hovedansvaret hviler på styret i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
It is important to point out that the main responsibility lies with FYROM's leaders.
DanishHvad angår navnet, er ingen af os tilfreds med Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
As far as the name is concerned, none of us is happy with the name the former Yugoslav Republic of Macedonia.
DanishFællesskabet har vist sin stærke forpligtelse over for Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
The European Community has demonstrated its strong commitment to the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
DanishDerudover er den også et pressionsmiddel over for parterne i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
Furthermore, it has also given us an instrument with which we can put pressure on the parties in FYROM.
DanishDet udvidede senere sine operationer til Serbien, Montenegro og Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
It later extended its operations to Serbia, Montenegro and the Former Yugoslav Republic of Macedonia.
DanishI den forbindelse er Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien på én gang et eksemplarisk og symbolsk tilfælde.
In this sense, the Former Yugoslav Republic of Macedonia is both an exemplary and a symbolic case.
DanishUnder alle omstændigheder har EU, FN og Parlamentet anerkendt Skopje som Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
In any case, the European Union, the UN and Parliament have recognised Macedonia as the FYROM.
DanishRådsformanden og kommissæren bruger formuleringen Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien.
The President-in-Office and the Commissioner use the formulation of FYROM - the former Yugoslavia Republic of Macedonia.