Dansk-engelsk oversættelse af "den tredje verden"

DA

"den tredje verden" engelsk oversættelse

DA

den tredje verden {substantiv}

volume_up
den tredje verden
Vores bekymring vedrører derfor fortsat kakaoprodukter fra den tredje verden.
As a consequence, we remain concerned about the third-world cocoa producers.
Vi har oplevet det i forhold til Østeuropa, men også især landene i den tredje verden.
That was our experience with Eastern Europe, but especially with the Third World.
Desværre er der ikke blevet indgået en lignende aftale med andre lande i den tredje verden.
Unfortunately, there was no comparable agreement with other Third World countries.

Eksempelsætninger "den tredje verden" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet gælder ikke kun for Afrika, men også for andre lande i den tredje verden.
This not only applies to Africa but to other countries in the " developing " world.
DanishSpredningen af lette våben er i øvrigt ikke kun et problem for den tredje verden.
The distribution of light weapons is, in fact, not only a problem in the Third World.
DanishVores bekymring vedrører derfor fortsat kakaoprodukter fra den tredje verden.
As a consequence, we remain concerned about the third-world cocoa producers.
DanishVi har oplevet det i forhold til Østeuropa, men også især landene i den tredje verden.
That was our experience with Eastern Europe, but especially with the Third World.
DanishVi er dybt engageret i udviklingsbistand til den tredje verden og miljøbeskyttelse.
The links that we have are important for cultural and historical reasons.
DanishVi kan heller ikke støtte forslaget om beskyttelsestold i forhold til den tredje verden.
Nor can we support duties affording protection against the developing world.
DanishVi bør vælge Namibia-modellen, hvis vi virkelig ønsker at hjælpe den tredje verden.
Namibia should be our model if we really want to help the third world.
DanishVi mener, at EU skal åbne sin landbrugssektor mod den tredje verden.
We believe that the EU must open its agricultural sector to the developing world.
DanishEU ' s høje toldskranker udelukker på en grusom måde den tredje verden fra handelsvejene.
The EU’ s high tariff barriers cruelly shut out the Third World from trade highways.
DanishDesværre er der ikke blevet indgået en lignende aftale med andre lande i den tredje verden.
Unfortunately, there was no comparable agreement with other Third World countries.
DanishDen europæiske landbrugspolitik skal ændres til fordel for den tredje verden.
European agricultural policy must change to benefit the Third World.
DanishUSA og den tredje verden tænker helt klart anderledes om støjgener.
Clearly, America and the Third World have different views on noise pollution.
DanishI forbindelse med aftaler med den tredje verden tror jeg, at man må finde en balance.
I think in relation to agreements with third world countries one needs to strike a balance.
DanishVi ønsker, at udnyttelsen af den tredje verden bringes til ophør.
We would like to see an end to the exploitation of the developing countries.
DanishNår alt kommer til alt, står den tredje verden først ved begyndelsen af den industrielle udvikling.
Finally, the Third World is only in the very early stages of industrialisation.
DanishVi skal støtte vores landbrugere men ikke på bekostning af handelen med landene i den tredje verden.
We need to support our farmers, but not at the expense of Third World trade.
DanishDet drejer sig om børn i den tredje verden og her, som er prostituerede for at få noget at spise.
There are children in the third world and here who prostitute themselves in order to eat.
DanishDen tredje verden tog vores fabrikker, og vi får deres indbyggere.
The third countries took our factories and we get their inhabitants.
DanishDette er af kolossal værdi for borgerne i Den Europæiske Union og ligeledes i den tredje verden.
This is of tremendous value to European Union citizens and beyond that to the third world.
DanishJeg henviser særligt til de mange millioner arbejdsløse blandt ungdommen i den tredje verden.
I would point above all to the millions of young people in the third world who are unemployed.

Lignende oversættelser "den tredje verden" på engelsk

verden substantiv
English
tredje talord
English
den artikel
English