Dansk-engelsk oversættelse af "Denver"

DA

"Denver" engelsk oversættelse

EN
EN

"Denver" dansk oversættelse

DA
DA

Denver {egennavn}

volume_up
1. geografi
Denver
I Denver blev den nye euro for øvrigt anerkendt internationalt.
Furthermore, in Denver, the coming of the euro was internationally recognized.
I Denver var USA den slemme dreng, så at sige the bad guy.
In Denver the USA was the bad guy, as it were.
Dette blev bekræftet af begge parter den 20. juni i år på konferencen i Denver mellem EU og Canada.
This was confirmed on 20 June last by both parties during the summit between the EU and Canada in Denver.
EN

Denver {egennavn}

volume_up
1. geografi
Denver
Furthermore, in Denver, the coming of the euro was internationally recognized.
I Denver blev den nye euro for øvrigt anerkendt internationalt.
I Denver var USA den slemme dreng, så at sige the bad guy.
This was confirmed on 20 June last by both parties during the summit between the EU and Canada in Denver.
Dette blev bekræftet af begge parter den 20. juni i år på konferencen i Denver mellem EU og Canada.

Eksempelsætninger "Denver" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI Denver blev den nye euro for øvrigt anerkendt internationalt.
Furthermore, in Denver, the coming of the euro was internationally recognized.
DanishDette blev bekræftet af begge parter den 20. juni i år på konferencen i Denver mellem EU og Canada.
This was confirmed on 20 June last by both parties during the summit between the EU and Canada in Denver.
DanishI Denver var USA den slemme dreng, så at sige the bad guy.
DanishDet er indholdet af et af de vigtigste budskaber både fra Det Europæiske Råd i Amsterdam og G7-topmødet i Denver.
That, in essence, is one of the strong messages sent out both by the European Council in Amsterdam and by the G7 meeting in Denver.
DanishI de samtaler, vi havde i Denver, blev Kommissionens indlæg om dette emne netop højt værdsat og nuanceret.
At the discussions that took place in Denver, the Commission's contribution on this subject was particularly extensive and much appreciated.
DanishVedrørende de økonomiske konjunkturer kunne vi i Denver sammenholde situationen i Europa og USA.
Regarding the economic climate, the Denver summit offered an opportunity to compare the situation in Europe with that in the United States, in particular.
DanishI teksten henvises der ganske vist til behovet for» betydelige« reduktioner i emissionerne, og den er på den måde lidt bedre end Denver-teksten.
But the text does refer to the need for'significant ' reductions in emissions and is thus somewhat better than the Denver text.
DanishBåde i Amsterdam og Denver bekræftede man, at de økonomiske konjunkturer er positive, og at det er nødvendigt med en tilpasning af de forskellige strukturer.
As well as a favourable economic climate, the need for structural adjustments was confirmed in both Amsterdam and Denver.
DanishEU ' s første bidrag på 100 millioner amerikanske dollars til Tjernobyl-reaktorfonden fulgte i kølvandet på et tilsagn, der blev afgivet på G7-topmødet i Denver i 1997.
The European Union at the start financed the shelter work with a payment of USD 100 million, which was pledged at the Denver Summit in 1997.
DanishSom vi kan se omkring os i Europa, i Denver og i New York, så betragtes dette som en uhyre vigtig udfordring, hvor vi i EU har en vigtig rolle at spille.
As we can observe around us in Europe, in Denver and in New York, this is seen as an immensely important challenge, in which the EU has a major role to play.
DanishNæste punkt på dagsordenen er Kommissionens meddelelse om de økonomiske spørgsmål, der er blevet behandlet på Det Europæiske Råds møde i Amsterdam og på topmødet i Denver.
The next item on the agenda is a communication by the Commission on the economic agenda of the Amsterdam European Council and the Denver Summit.
DanishMumia Abu Jamal fortalte mig først om dramaet i Denver - det var sket dagen før - om Kosovo, om den dødskultur, der underminerer det amerikanske samfund.
Mumia Abu Jamal talked to me first of all about the tragedy in Denver, which had happened the day before, about Kosovo, and about the culture of death that is consuming American society.

Synonymer (engelsk) for "Denver":

Denver