Dansk-engelsk oversættelse af "depot"

DA

"depot" engelsk oversættelse

DA

depot {et}

volume_up
depot (også: lager, opbevaringssted)
Klienternes interesser er beskyttet fuldt ud, da deres aktiver forvaltes af uafhængige og fuldstændigt kapitaliserede og regulerede depoter.
The interests of clients are fully safeguarded as their assets are held by independent and fully capitalised and regulated depositories.
depot (også: losseplads)
hazardous waste dump

Eksempelsætninger "depot" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er bedre at have et centraliseret europæisk depot, som hurtigt kan reagere med den rette hjælp.
It is better to have a centralised European depot that can react quickly in an appropriate way.
Danishdepot for farligt affald
DanishHongkong har naturligvis fungeret som depot for eksport til Kina i flere generationer, men på det seneste - siden reformerne i Kina - er denne eksport steget med 500 %.
Hong Kong has of course been an entrepôt for exports to mainland China for generations but recently, since the reforms in mainland China in 1978, these have risen about 500 %.
DanishAffaldet blev efterfølgende deponeret i et åbent depot, hvilket havde til følge, at det omgivende miljø blev forurenet med tungmetaller og lokalbefolkningen blev ramt af alvorlige sundhedsproblemer.
The waste was subsequently left in an open landfill site with the result that heavy metals seeped into the surrounding environment, causing the local population serious health problems.