DA

depression {en}

volume_up
1. psykologi
depression (også: nedtur)
Vi ved, at de fleste selvmord har at gøre med den mentale sundhedstilstand, især depression.
We know that the majority of suicide cases are linked to mental health, particularly depression.
80 % suffer from chronic depression.
Ecstacy er et stof, der helt sikkert kan medføre depression, men det kan også medføre skader på hukommelsen og andre lidelser.
Ecstasy is a drug that certainly is a cause for depression but it may also cause memory impairment as well as other illnesses.
2. medicin
depression
EN

depression {substantiv}

volume_up
1. psykologi
We know that the majority of suicide cases are linked to mental health, particularly depression.
Vi ved, at de fleste selvmord har at gøre med den mentale sundhedstilstand, især depression.
80 % lider af kronisk depression.
Ecstasy is a drug that certainly is a cause for depression but it may also cause memory impairment as well as other illnesses.
Ecstacy er et stof, der helt sikkert kan medføre depression, men det kan også medføre skader på hukommelsen og andre lidelser.
depression
2. økonomi
3. "financial crisis", finans

Eksempelsætninger "depression" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi ved, at de fleste selvmord har at gøre med den mentale sundhedstilstand, især depression.
We know that the majority of suicide cases are linked to mental health, particularly depression.
DanishVi kunne også, i lighed med ordføreren, tilføje de 121 millioner mennesker, der er ramt af en depression.
The huge human, social and economic fall-out from this is incalculable.
Danish80 % lider af kronisk depression.
DanishEcstacy er et stof, der helt sikkert kan medføre depression, men det kan også medføre skader på hukommelsen og andre lidelser.
Ecstasy is a drug that certainly is a cause for depression but it may also cause memory impairment as well as other illnesses.
DanishSelvom sigtet med støtte og lavere renter er godt, er det diskutabelt, om det har nogen effekt i en generel økonomisk depression.
Although the purpose of subsidies and lower interest rates is good, it is questionable whether they are effective when there is a general economic depression.
DanishDenne egn var meget velstående takket være det kviksølv, der er blevet udvundet af minerne siden romertiden, men nu lider den under depression, også på grund af kviksølvet.
Furthermore, Commissioner, the only region in Europe that produces mercury, although its mines are already closed, is Almadén.
DanishVi er alle klar over, at en kraftig stigning udløser en stærk inflation, lægger en kraftig dæmper på den økonomiske vækst eller fører til depression.
We in Europe should go a step further, but at the same time we need to bear our competitiveness in mind and protect the climate as cost-effectively as possible.
DanishI 2020 vil 80 % af den globale byrde af sygdomme være ikke-overførbare sygdomme: kardiovaskulære sygdomme, cancer, luftvejssygdomme, diabetes, depression, epilepsi osv.
By 2020, 80 % of the global burden of disease will be non-communicable diseases: cardiovascular, cancer, respiratory, diabetes, depression, epilepsy, etc.
DanishOg hvis man kommer til La Paz-kedlen, så falder man straks over den ekstreme forskel mellem landets skønhed og den utrolige depression, der præger menneskene dér.
Arriving in the La Paz basin, one is immediately struck by the glaring discrepancy between the beauty of the country and the incredible depression that hangs over the people.
DanishDe langsigtede virkninger af brug af ecstasy er stadig i høj grad ukendte, ud over at vi ved, at ecstasy er et stof, der kan føre til depression og hukommelsessvækkelse.
The long-term effects of the use of ecstasy are still very much unknown, other than we know that ecstasy is still a drug that can cause depression and memory impairment.
DanishDenne ortodoksi er forfærdende på baggrund af, at alle forsøg fra 1873 til 1993 på at skabe denne type valutakonstruktioner har ført til depression og derefter til sammenbrud.
This orthodoxy is frightening in view of the fact that all attempts from 1873 to 1993 to create these kinds of currency structures have led to depression and then collapse.
DanishI undersøgelser skønnes det, at neuropsykiatriske lidelser, med depression som den vigtigste, i 2020 vil være den vigtigste sygdomsårsag i den udviklede verden - det er skræmmende.
One in four of us is likely to experience mental health problems at some point in our lives and over 27 % of adults in Europe are affected by mental health problems every year.

Synonymer (engelsk) for "depression":

depression
depressing
depressed
English
Great Depression
English