Dansk-engelsk oversættelse af "deprimerende"

DA

"deprimerende" engelsk oversættelse

DA

deprimerende {adjektiv}

volume_up
deprimerende
Hvad kan, hvad skal Europa gøre ved denne deprimerende situation?
What can, and should, Europe do about this depressing state of affairs?
Hendes bemærkninger passer udmærket ind i denne deprimerende tradition.
Her remarks fit this depressing tradition perfectly.
This was a depressing and alarming example.

Eksempelsætninger "deprimerende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er virkelig deprimerende at se, hvordan de landvindinger trues, der er opnået gennem et helt årti.
It really is discouraging to see the achievements of an entire decade put at risk.
DanishHvad kan, hvad skal Europa gøre ved denne deprimerende situation?
What can, and should, Europe do about this depressing state of affairs?
DanishDe sidste års opgørelser har i denne forstand været deprimerende.
In this respect the figures in recent years have been disheartening.
DanishHendes bemærkninger passer udmærket ind i denne deprimerende tradition.
Her remarks fit this depressing tradition perfectly.
DanishJeg synes, det er deprimerende, når vi hver gang skal høre om, at vi håber, vi tror måske, vi forventer.
I find it depressing to hear time after time 'we hope... ', ' we believe perhaps... ', ' we expect... '.
DanishHr. formand, dette er virkelig en deprimerende sag.
Mr President, this is a truly distressing affair.
DanishHr. formand, principielt er det selvfølgelig deprimerende, når man tænker på, hvor lidt der er sket siden topmødet i Rio.
Mr President, of course it is depressing that so little has been achieved since the Earth Summit in Rio.
DanishDet var mit livs mest deprimerende oplevelse.
It was the most depressing experience of my life.
DanishHr. formand, denne betænkning giver et deprimerende billede af situationen for kvinder i nogle af Middelhavslandene.
Mr President, this report creates a depressing picture of the situation of women in some Mediterranean countries.
DanishDet var et deprimerende og alarmerende eksempel.
DanishHr. formand, rapporten fra formanden for Det Europæiske Råd om mødet i Barcelona er deprimerende læsning.
Mr President, the concluding report by the President-in-Office on the Barcelona European Council makes pretty depressing hearing.
DanishFru formand, Teverson-betænkningen, som jeg gerne vil tale om, er en af de mest deprimerende, man nogen sinde har kunnet læse.
Madam President, I rise to speak about the Teverson report, which is one of the most depressing I have ever read.
DanishJeg finder det meget deprimerende, at man ikke har kunnet finde på noget bedre end dette " skrøbelige kompromis ", som det blev kaldt.
I find it very depressing that this 'fragile compromise ', as it was described, was the best anyone could come up with.
DanishDet er overraskende og måske deprimerende, at der ikke allerede eksisterer et tilfredsstillende samarbejde mellem de kompetente myndigheder.
It is surprising and perhaps depressing that there is not already suitable communication between the competent authorities.
DanishSå meget mere deprimerende er det for mig, at resultaterne fra Uruguay-runden ikke engang er blevet evalueret grundigt endnu.
It is therefore all the more depressing for me that, so far, no comprehensive evaluation of the consequences of the Uruguay Round has been made.
DanishHer må man med beklagelse konstatere en deprimerende mangel på undervisning, navnlig piger og kvinder nægtes selv den mest beskedne primære undervisning.
There are depressing educational deficits here and women and children are deprived of even the most rudimentary basic education.
DanishDet er deprimerende at konstatere, at man endnu ikke har taget hensyn til de svage, og samtidig er de praktiske fremgangsmåder stadigvæk ikke fuldt ud definerede!
It is saddening that disabled people were not taken into account earlier, while the practical aspects are still not fully settled!
DanishDet er meget deprimerende, at der efter Kyoto-konferencen kun er ét land, en lille ø i Stillehavet, som har ratificeret Kyoto-aftalen.
I think it is very disheartening indeed that, after Kyoto, there is only one country, a small island in the South Pacific, which has ratified the Kyoto agreement.
DanishVi må være denne udfordring voksen og ikke være dem, der byder i en deprimerende hollandsk auktion om rettigheder for vores borgere eller dem, der kommer udefra.
We must rise to that challenge, not become bidders in a depressing downward auction of rights for our citizens or those arriving from elsewhere.
DanishHr. formand, fru Kjer Hansen siger: Vi har faktisk allerede ført den slags diskussioner et par gange, og det begynder efterhånden at blive en deprimerende diskussion.
Mr President, Mrs Kjer Hansen has said that we have been holding the same type of debate for some time now which is becoming quite depressing.