Dansk-engelsk oversættelse af "der findes"

DA

"der findes" engelsk oversættelse

DA

der findes [eksempel]

volume_up
der findes (også: der er)

Eksempelsætninger "der findes" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.
It is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
DanishDer findes allerede arbejdsgrupper på økologiseringsområdet i tekstilindustrien.
There are already working groups in the ecological area of the textile industry.
DanishBegge fremhævede indgående, at der skal findes en politisk løsning på konflikten.
Both firmly stressed that a political solution had to be found for the conflict.
DanishJeg vil gerne understrege, at der findes sager, hvor der er begået forbrydelser.
I must emphasise that there are some cases in which crimes have been committed.
DanishMod alle disse sygdomme, som i dag kan helbredes og udryddes, findes der medicin.
For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
DanishDe mener, at hvis der findes en løsning af denne art, bør den stå åben for alle.
They feel that if there is any solution of that sort, it should be open to all.
DanishKommissionen har selv indrømmet, at der ikke findes nogen effektiv analysemetode.
The Commission has freely admitted that there is no foolproof detection method.
DanishHvis der findes et program, som de europæiske borgere kender, så er det Sokrates.
If there is one European programme which our citizens know about, it is Socrates.
DanishDer findes altså også en gyldig organisationsplan for dette generaldirektorat.
There is therefore also a valid organisation chart for this Directorate-General.
DanishDer findes også strenge krav om, at det ikke får lov til at indebære nogen risiko.
There are also tough requirements so that it is not allowed to present any risk.
DanishHvis vi ikke passer på, vil der findes klonede mennesker, før vi alle tror det.
Unless we remain alert, there will be cloned human beings sooner than we imagine.
DanishDer findes mange misforståelser om dets materielle indhold og dets konsekvenser.
There are many misunderstandings concerning its material content and consequences.
DanishDer findes gode love vedrørende problemet med børn, der bortføres til udlandet.
Good law exists to deal with the problem of transnationally abducted children.
DanishVi vil diskutere dette i Præsidiet, således at der findes en løsning på problemet.
We will discuss this within the Bureau to see how this problem can be dealt with.
DanishHer findes der også allerede et direktivforslag fra Kommissionen fra maj i fjor.
The Commission submitted a proposal for a directive on this in May last year.
DanishDer findes et lys i mørket, og det er de selvstyrende kurdiske områder i nord.
There is a light in the darkness, in the autonomous Kurdish areas in the north.
DanishJeg tror, at netop det gode ved denne betænkning er, at der findes en løsning.
So it is particularly pleasing, in my view, that this report offers a solution.
DanishSelv om der findes data, er de ofte kontekstbestemte, anekdotiske eller løse.
Although data is available it is often context-specific, anecdotal or piecemeal.
DanishDer kan fremsættes mange udsagn og påstande, og der findes mange særtilfælde.
Many assertions and allegations can be made, and there are indeed special cases.
DanishSom Parlamentet måske ved, findes der ikke nogen sortliste nogetsteds i verden.
As the House might know, there is no blacklist in existence anywhere in the world.

Lignende oversættelser "der findes" på engelsk

der pronomen
English
der adverbium
English
der er
English
der var engang