Dansk-engelsk oversættelse af "derfra"

DA

"derfra" engelsk oversættelse

DA

derfra {adverbium}

volume_up
derfra
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
And he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Og det skete da Jesus havde fuldendt disse Lignelser drog han bort derfra.
And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.
Derfra drog de over til Efraims Bjerge; og da de kom til Mikas Hus
And they passed thence unto mount Ephraim, and came unto the house of Micah.
Derfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
And he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Men vi er nødt til at gå videre derfra og fremsætte nogle kritiske bemærkninger.
We, however, have to go on from there and make some critical comments.
Størstedelen af al hjælp kommer fra EU, totredjedele af gaverne kommer derfra.
The lion's share of aid - two-thirds in fact - originates from our European Union.
derfra
volume_up
therefrom {adv.} [arkai.]
Vær nu stærke og faste så I giver Agt på og handler efter alt hvad der står skrevet i Moses's Lovbog og ikke viger derfra til højre eller venstre
Be ye therefore very courageous to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses, that ye turn not aside therefrom to the right hand or to the left;
I artikel 23 i den islamiske verdenserklæring om menneskerettigheder står der, at ingen skal være tvunget til at forlade sit bopælsland eller blive vilkårligt deporteret derfra.
Article 23 of the Universal Islamic Declaration of Human Rights says that no one shall be forced to leave the country of his residence or be arbitrarily deported therefrom.

Eksempelsætninger "derfra" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDerfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
And he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
DanishStørstedelen af al hjælp kommer fra EU, totredjedele af gaverne kommer derfra.
The lion's share of aid - two-thirds in fact - originates from our European Union.
DanishDerfra og til at bevise, at nogle arbejdstagere koster for meget, er der ikke langt.
From here, it is only a very small step to state that certain workers cost too much.
Danishmen drage til mit Land og min Hjemstavn og tage min Søn Isak en Hustru derfra!
But thou shalt go unto my country, and to my kindred, and take a wife unto my son Isaac!
DanishMen vi er nødt til at gå videre derfra og fremsætte nogle kritiske bemærkninger.
We, however, have to go on from there and make some critical comments.
DanishOg han gik bort derfra Og han kommer til sin Fædreneby og hans Disciple følge ham.
And he went out from thence, and came into his own country; and his disciples follow him.
DanishOg det skete da Jesus havde fuldendt disse Lignelser drog han bort derfra.
And it came to pass, that when Jesus had finished these parables, he departed thence.
DanishMen du skal drage til min Faders Hus og min Slægt og tage min Søn en Hustru derfra!
But thou shalt go unto my father's house, and to my kindred, and take a wife unto my son!
DanishDerfra stammer angsten for intetheden, som de studerende fra Louvain sagde.
Hence the fear of nothingness, as the Louvain students made clear to you.
DanishVæn Drengen til den Vej han skal følge da viger han ikke derfra selv gammel.
Train up a child in the way he should go: and when he is old, he will not depart from it.
DanishJeg siger dig: Du skal ingenlunde komme ud derfra førend du får betalt endog den sidste Skærv.
I tell thee, thou shalt not depart thence, till thou hast paid the very last mite.
DanishDesværre må vi i dag konstatere, at vi stadig er milevidt derfra.
Regrettably, it has to be said that we are still a long way from that reality.
DanishDerfra bringer jeg Dem hilsener, fru formand for Europa-Parlamentet, Nicole Fontaine.
From that land I bring greetings to you, Mrs Fontaine, President of the European Parliament.
DanishOg hans Søster stillede sig noget derfra for at se hvad der vilde ske med ham.
And his sister stood afar off, to wit what would be done to him.
DanishDerfra drog de over til Efraims Bjerge; og da de kom til Mikas Hus
And they passed thence unto mount Ephraim, and came unto the house of Micah.
DanishMin Fod har holdt fast ved hans Spor hans Vej har jeg fulgt veg ikke derfra
My foot hath held his steps, his way have I kept, and not declined.
DanishVi skaber stabilitet mod øst, så vi ikke skal modtage ustabilitet derfra.
We are taking stability eastwards, so that we will not have to import instability from there.
DanishOg vi fore bort derfra og sejlede ind under Kypern fordi Vinden var imod.
And when we had launched from thence, we sailed under Cyprus, because the winds were contrary.
DanishThi vi have intet bragt ind i Verden det er da åbenbart at vi ej heller kunne bringe noget ud derfra.
For we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out.
DanishOg hvor I komme ind i et Hus der skulle I blive og derfra drage bort.
And whatsoever house ye enter into, there abide, and thence depart.