Dansk-engelsk oversættelse af "derhen"

DA

"derhen" engelsk oversættelse

DA

derhen {adverbium}

volume_up
derhen (også: der, dertil)
Stien derhen er Rovfuglen ukendt Falkens Øje udspejder den ikke;
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
Hvis infrastrukturen ikke når derhen, hvordan skal vi så udvikle?
If infrastructures do not get there, how are we going to develop?
Når man når derhen, finder man ud af, at benzinen er den dyreste i hele EU.
When you get there you find the petrol is the most expensive in the whole of the EU.
men red dig hurtigt derhen thi jeg kan intet gøre før du når derhen!
Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither!
Så kom han en Dag derhen og gik op i Stuen og lagde sig.
And it fell on a day, that he came thither, and he turned into the chamber, and lay there.
men de beskæmmes i deres Tillid de kommer derhen og skuffes!
They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed!
And whither I go ye know, and the way ye know.
Den eneste vej derhen er at kombinere forbud, behandling, forebyggende arbejde og internationalt samarbejde.
The only way to achieve that goal is through a combination of bans, care, preventive work and international cooperation.
derhen (også: derovre)
Da kommer Jesus med dem til en Gård som kaldes Gethsemane og han siger til Disciplene: "Sætter eder her medens jeg går derhen og beder.
Then cometh Jesus with them unto a place called Gethsemane, and saith unto the disciples, Sit ye here, while I go and pray yonder.

Eksempelsætninger "derhen" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg anmoder derfor dem, der tager derhen, om at lægge særlig vægt på dette emne!
So I ask those travelling to Geneva to consider this subject especially carefully.
DanishHar Kommissionen fortolket Cardiff-topmødet derhen, at Tyrkiet er et ansøgerland?
Has it interpreted the Cardiff Summit as meaning that Turkey is a candidate country?
DanishNår man når derhen, finder man ud af, at benzinen er den dyreste i hele EU.
When you get there you find the petrol is the most expensive in the whole of the EU.
DanishDa sendte Salomo Benaja Jojadas Søn derhen og sagde: "Gå hen og hug ham ned!
Then Solomon sent Benaiah the son of Jehoiada, saying, Go, fall upon him!
DanishOg Dagen efter gik Paulus ind med os til Jakob og alle de Ældste kom derhen.
And the day following Paul went in with us unto James; and all the elders were present.
Danishmen red dig hurtigt derhen thi jeg kan intet gøre før du når derhen!
Haste thee, escape thither; for I cannot do anything till thou be come thither!
DanishHERRENs Navn er et stærkt Tårn den retfærdige løber derhen og bjærges.
The name of the LORD is a strong tower: the righteous runneth into it, and is safe.
DanishDe vil da ikke søge derhen, hvor de skal slås med sådanne bestemmelser.
They will not go somewhere where they have to deal with such regulations.
DanishStien derhen er Rovfuglen ukendt Falkens Øje udspejder den ikke;
There is a path which no fowl knoweth, and which the vulture's eye hath not seen:
DanishMen han svarede og sagde: Nej jeg vil ikke; men bagefter fortrød han det og gik derhen.
He answered and said, I will not: but afterward he repented, and went.
DanishDa kom Judas Mænd derhen og salvede David til Konge over Judas Hus.
And the men of Judah came, and there they anointed David king over the house of Judah.
DanishOg siger man til eder: Se der eller: Se her er han så går ikke derhen og løber ikke derefter!
And they shall say to you, See here; or, see there: go not after them, nor follow them!
Danishmen de beskæmmes i deres Tillid de kommer derhen og skuffes!
They were confounded because they had hoped; they came thither, and were ashamed!
DanishBefolkningen reagerer ved at stemme med deres fødder ved at rejse derhen, hvor der er velstand.
People react by voting with their feet and go where they can earn a crust.
DanishAlligevel er vi nået derhen, hvor vi er nu, og det bør vi alle være stolte af.
We have got to where we are, and we should be proud of it.
DanishMen da Tjenerne kom derhen fandt de dem ikke i Fængselet; og de kom tilbage og meldte det og sagde:
But when the officers came, and found them not in the prison, they returned, and told,
DanishJeg har ikke set derhen og har ingen anelse om, hvor mit kort er blevet af.
I did not look, and I have no idea where my card has got to.
DanishHvis man ikke ønsker at smage, lader man bare være med at gå derhen!
If she does not wish to try it, then she does not have to turn up!
DanishRejs derhen, hvor virksomheder fra andre lande i Unionen slår sig ned!
Go to places where undertakings from other Member States locate.
DanishVi er desværre stadig ikke på det sted, men jeg forudsiger, at vi vil komme derhen på et tidspunkt.
Unfortunately we are not there yet, but I say in advance that we shall get there one day.