Dansk-engelsk oversættelse af "deriblandt"

DA

"deriblandt" engelsk oversættelse

DA

deriblandt {adverbium}

volume_up
deriblandt (også: heriblandt)
Den arbejder i spænd med de øvrige institutioner, deriblandt Europa-Parlamentet.
It works with the other institutions, including the European Parliament.
15 lande har allerede forbudt FGM, deriblandt ni afrikanske lande.
Fifteen states have already banned FGM, including nine African countries.
Disse angreb har desuden krævet mange civile ofre, deriblandt adskillige børn.
Moreover, those attacks are causing numerous civilian casualties, including children.
deriblandt (også: heriblandt)
Desværre var der nogle medlemsstater, deriblandt Tyskland, som i lang tid forsøgte at torpedere og svække hele systemet.
Unfortunately, some Member States, Germany among them, tried for a long time to torpedo the whole system and weaken it.
Der bor mere end 30 forskellige etniske grupper, deriblandt pashtuner, hazaraer og tadsjikere, som lever sammen i en balance, der har udviklet sig gennem historien, men er meget ustabil.
It is home to over 30 different ethnic groups, among them Pashtoons, Hasara and Tajiks, who co-exist in an equilibrium that has developed over history, but is very unstable.

Eksempelsætninger "deriblandt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDisse angreb har desuden krævet mange civile ofre, deriblandt adskillige børn.
Moreover, those attacks are causing numerous civilian casualties, including children.
DanishDen arbejder i spænd med de øvrige institutioner, deriblandt Europa-Parlamentet.
It works with the other institutions, including the European Parliament.
DanishI visse medlemsstater - deriblandt min egen - er både ytrings- og pressefriheden grundlovsfæstet.
Freedom of expression is fundamental and in principle must never be curtailed.
Danish15 lande har allerede forbudt FGM, deriblandt ni afrikanske lande.
Fifteen states have already banned FGM, including nine African countries.
DanishI 1998 stemte 120 stater for en sådan domstol, og blot syv stemte imod - deriblandt USA.
In 1998, 120 states voted in favour of such a court - only seven opposed it, including the US.
DanishDet foreslåede direktiv bringer livsgrundlaget for havnearbejdere i mange lande, deriblandt Malta, i fare.
We chose to support those amendments aimed at limiting the scope of the directive.
DanishDer fastlægges syv aktionsområder, deriblandt foranstaltninger vedrørende grænsekontrol.
There are seven areas for action defined in this plan, which include measures relating to border control.
DanishDeriblandt hører f.eks. nikotinafhængighed, miljøforurening som følge af mineralolier eller alkoholisme.
They include nicotine addiction, environmental pollution from mineral oils and alcoholism.
DanishDesværre er forslag om at udvide viften af sprog, deriblandt indvandrersprog, blevet forkastet.
It is appalling that the proposals to broaden the range of languages, including those of immigrants, were rejected.
DanishDeriblandt metangassen og kuldioxiden, som vil varme kloden op og få polerne og gletcherne til at smelte...
According to them, methane and carbon dioxide are going to heat up the planet and melt the poles and glaciers.
DanishDeriblandt er også alle 15 EU-medlemsstater.
That includes all fifteen European Member States.
DanishDesværre var der nogle medlemsstater, deriblandt Tyskland, som i lang tid forsøgte at torpedere og svække hele systemet.
Unfortunately, some Member States, Germany among them, tried for a long time to torpedo the whole system and weaken it.
DanishFor fire andre stoffers vedkommende, deriblandt atrazin og diuron, er der allerede entydigt påvist en hormonel virkning.
Four further substances, including Atrazine and Diuron, have already been clearly proved to have an effect on hormones.
DanishDe første tre hjælpeorganisationer i Ingusjetien er allerede blevet forbudt, deriblandt en, som har ydet humanitær hjælp til flygtninge.
Mr President, according to Russian human rights groups, these so-called elections took place only on paper.
DanishI Napoli blev der indgået aftale om artiklerne om militære anliggender, deriblandt er der en ny model for strukturelt samarbejde.
The articles on military matters, among which there is a new model for structural cooperation, were agreed at Naples.
DanishHr. formand, det har længe været anerkendt, at asbest kan fremkalde alvorlige sygdomme, deriblandt forskellige typer cancer.
Mr President, it has long been acknowledged that asbestos is likely to cause serious diseases, including various types of cancer.
DanishVi er således i øjeblikket dybt bekymrede for de sultestrejkende, deriblandt Leila Zana, der fik Parlamentets Sakharov-pris.
We are thus very concerned at present for the hunger strikers, amongst them Leyla Zana, the winner of Parliament's Sakharov prize.
DanishDette system understøttes og drives nu, med udgangspunkt i USA, af fem engelsktalende lande, deriblandt et EU-medlem.
Five English-speaking countries, including an EU Member State, are now helping to support and operate this system which originated in the USA.
DanishJeg kan derfor kun beklage min regerings efterladenhed med at rydde op i skovene, deriblandt nationalparken Peneda-Gerês.
I therefore condemn my government’ s failure to carry out brushwood clearance, for which it is responsible in the Peneda-Gerês National Park.
DanishSynes De ikke, at de sydlige stater, deriblandt den spanske, bør få den plads, der tilkommer dem i Unionens fiskeri?
Do you not think that the States of southern Europe, such as Spain, should be allowed to take their rightful place in the Union's fisheries sector?
Andre ord i vores ordbog