Dansk-engelsk oversættelse af "derinde"

DA

"derinde" engelsk oversættelse

DA

derinde {adverbium}

volume_up
derinde

Eksempelsætninger "derinde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan støder i Hornet og gør alt rede men ingen drager i krig; thi min Vrede kommer over al den larmende Hob derinde.
They have blown the trumpet, even to make all ready; but none goeth to the battle: for my wrath is upon all the multitude thereof.
DanishJeg sætter dem til at tage Vare på hvad der er at varetage i Templet ved alt Arbejde der ved alt hvad der er at gøre derinde.
But I will make them keepers of the charge of the house, for all the service thereof, and for all that shall be done therein.
DanishJeg tænkte nok, du var derinde.
DanishTiden er inde Dagen er nær; Køberen skal ikke glæde sig og Sælgeren ikke sørge thi Vrede kommer over al den larmende Hob derinde.
The time is come, the day draweth near: let not the buyer rejoice, nor the seller mourn: for wrath is upon all the multitude thereof.
DanishUlykke Kvide og Vanheld råder derinde Voldsfærd og Svig viger aldrig bort fra dens Torve.
For it was not an enemy that reproached me; then I could have borne it: neither was it he that hated me that did magnify himself against me; then I would have hid myself from him:
DanishOgså her har både landene i eurozonen og de, som endnu ikke er derinde, og fremtidige ansøgerlande en forpligtelse og en udfordring.
Here too there is both an obligation and a challenge for the countries in the euro zone, the pre-ins and future candidate countries alike.
Danish"Fængselet fandt vi tillukket helt forsvarligt og Vogterne stående ved Dørene; men da vi lukkede op fandt vi ingen derinde.
Saying, The prison truly found we shut with all safety, and the keepers standing without before the doors: but when we had opened, we found no man within.
DanishMit Folks Datters Brøde var større end Synden i Sodom som brat blev styrted så Hænder ej rørtes derinde.
For the punishment of the iniquity of the daughter of my people is greater than the punishment of the sin of Sodom, that was overthrown as in a moment, and no hands stayed on her.
Danishog hin så svarer derinde fra og siger: Vold mig ikke Besvær; Døren er allerede lukket og mine Børn ere med mig i Seng; jeg kan ikke stå op og give dig det:
And he from within shall answer and say, Trouble me not: the door is now shut, and my children are with me in bed; I cannot rise and give thee.
DanishMåske findes der halvtredsindstyve retfærdige i Byen; vil du da virkelig udrydde dem og ikke tilgive Stedet for de halvtredsindstyve retfærdiges Skyld som findes derinde.
Peradventure there be fifty righteous within the city: wilt thou also destroy and not spare the place for the fifty righteous that are therein?
DanishHan dækkede de tyve bageste Alen af Templet med Cederbrædder fra Gulv til Bjælker og indrettede sig Rummet derinde til en Inderhal det Allerhelligste.
And he built twenty cubits on the sides of the house, both the floor and the walls with boards of cedar: he even built them for it within, even for the oracle, even for the most holy place.