Dansk-engelsk oversættelse af "deroppe"

DA

"deroppe" engelsk oversættelse

DA

deroppe {adverbium}

volume_up
deroppe
Til herskaberne på tilhørerpladserne må jeg sige: Deroppe står der " Situation ARYM ".
The visitors in the gallery will have noticed that it says " Situation ARYM " up there.
Når man befinder sig deroppe, synes man blot at kikke ned foran og midt for.
When you are up there you seem to just look at the front and the centre.
For det andet var der heller ikke efter to minutters forløb nogen rød stjerne at se deroppe.
Secondly, there was no red light after two minutes were up.

Eksempelsætninger "deroppe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDem, der bør straffes, er de høje personligheder, dem, deroppe, som aldrig dukker op.
If anyone should be punished it is those at the top, whose faces are never seen.
DanishNår man befinder sig deroppe, synes man blot at kikke ned foran og midt for.
When you are up there you seem to just look at the front and the centre.
DanishTil herskaberne på tilhørerpladserne må jeg sige: Deroppe står der " Situation ARYM ".
The visitors in the gallery will have noticed that it says " Situation ARYM " up there.
DanishDenne Dag vorde Mørke Gud deroppe spørge ej om den over den stråle ej Lyset frem!
Let that day be darkness; let not God regard it from above, neither let the light shine upon it!
Danishhan stævnede Himlen deroppe hid og Jorden for at dømme sit Folk:
He shall call to the heavens from above, and to the earth, that he may judge his people.
DanishDet er et officielt EU-sprog, og alligevel er tolkekabinen deroppe tom.
At the same time, there must be a policy of protecting and promoting fundamental rights and freedoms.
DanishJeg anmoder Dem om også at kræve, at de film, der blev optaget deroppe af episoden, bliver vist.
I would ask you to have the film taken of the incident examined.
DanishFor det andet var der heller ikke efter to minutters forløb nogen rød stjerne at se deroppe.
Secondly, there was no red light after two minutes were up.
DanishDeroppe sidder tapre mennesker, der er kommet for at besøge os i dag, og jeg håber at få mulighed for at mødes med dem.
Sitting up there are brave people who have come to see us today and I hope I have the chance to meet them.
DanishMen de Mænd der havde været med ham deroppe sagde: "Vi kan ikke drage op imod dette Folk thi det er stærkere end vi!
But the men that went up with him said, We be not able to go up against the people; for they are stronger than we!
DanishMere skete der ikke deroppe sidst i marts i år, men det havde været ønskeligt, om der var sket meget mere.
The Berlin agreement is simply continuing the 1992 CAP reform which was not altered at the end of March when it should have been.
DanishDer mødte jeg en fisker, som fiskede i Østersøen, og selv om det var sommer, var det meget koldt deroppe i Norden.
While I was there, I saw a fisherman - although it was summer, it was very cold up there in the north - fishing in the Baltic Sea.
DanishSer De, uanset om det er CFC, HCFC eller halogenholdige kulbrinter, der i dag sendes op i luften, så forårsager de skader deroppe om 20 - 30 år.
You see, whether it is CFCs, HCFCs or halons, today's emissions will do their damage up there in twenty or thirty years ' time.
DanishDerfor sørger Jorden og Himlen deroppe er sort; thi jeg talede og angrer det ikke tænkte og går ikke fra det.
For this shall the earth mourn, and the heavens above be black: because I have spoken it, I have purposed it, and will not repent, neither will I turn back from it.
Danishog efter at Moses havde afført Aron hans Klæder og iført hans Søn Eleazar dem døde Aron deroppe på Bjergets Top.
And Moses stripped Aaron of his garments, and put them upon Eleazar his son; and Aaron died there in the top of the mount: and Moses and Eleazar came down from the mount.
DanishDet vil sige, at alle involverede vinder, den kontrollerede Kommission såvel som det kontrollerende Parlament og dermed naturligvis skatteyderne, hvoraf nogle sidder deroppe i tilhørerlogen.
In other words, everyone will win: the Commission as the auditee and Parliament as the auditor, and therefore, of course, the taxpayers as well, some of whom are sitting up in the public gallery.
DanishDer skulle blive læst mere i nord end i syd, men måske, fru Daskalaki, måske er det fordi, vejret deroppe er så koldt og det er så dejligt at sidde ved pejsen eller ligge i sengen og læse.
Apparently people read more in the north than in the south but maybe, Mrs Daskalaki, that is simply because the weather is so cold there and it is wonderful to sit by the fire or lie in bed and read.