Dansk-engelsk oversættelse af "dersom"

DA

"dersom" engelsk oversættelse

EN
DA

dersom {konjunktion}

volume_up
dersom (også: hvis, om, såfremt)
dersom vi holde ud skulle vi også være Konger med ham; dersom vi fornægte skal også han fornægte os;
If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us:
Men dersom Kvinden ikke har besmittet sig dersom hun er ren bliver hun uskadt og kan få Børn.
And if the woman be not defiled, but be clean; then she shall be free, and shall conceive seed.
Men dersom vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed hvad skulle vi da sige?
But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say?

Eksempelsætninger "dersom" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold. Læs mere her.

DanishDersom vi sige at vi ikke have Synd bedrage vi os selv og Sandheden er ikke i os.
If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us.
DanishDen Tale er troværdig; thi dersom vi ere døde med ham skulle vi også leve med ham;
It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:
DanishDa sagde Jesus til ham: "Dersom I ikke se Tegn og Undergerninger ville I ikke tro.
Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, ye will not believe.
DanishMen dersom vor Uretfærdighed beviser Guds Retfærdighed hvad skulle vi da sige?
But if our unrighteousness commend the righteousness of God, what shall we say?
DanishThi dersom din Broder bedrøves for Mads Skyld da vandrer du ikke mere i Kærlighed.
But if thy brother be grieved with thy meat, now walkest thou not charitably.
DanishThi dersom Abraham blev retfærdiggjort af Gerninger har han Ros men ikke for Gud.
For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory; but not before God.
Danish" Jesus sagde til dem: "Dersom I vare Abrahams Børn gjorde I Abrahams Gerninger.
Jesus saith unto them, If ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham.
DanishJeg mener, at forslaget vil have uoverskuelige skadevirkninger, dersom det vedtages.
I believe the proposal will have enormously harmful effects if it is adopted.
DanishDersom nu det Lys der er i dig er Mørke hvor stort bliver da ikke Mørket!
If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness!
DanishDersom dette skulle ske, vil hele opbygningen af Unionen blive draget i tvivl.
Were that to happen, the very construction of the Union would be called into question.
DanishOg dersom nogen synder have vi en Talsmand hos Faderen Jesus Kristus den retfærdige.
And if any man sin, we have an advocate with the Father, Jesus Christ the righteous:.
Danishthi hun sagde ved sig selv: "Dersom jeg blot rører ved hans Klædebon bliver jeg frelst.
For she said within herself, If I may but touch his garment, I shall be whole.
Danishmen dersom en anden som sidder der får en Åbenbarelse da tie den første!
If any thing be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace!
DanishDersom vi sige at vi ikke have syndet gøre vi ham til en Løgner og hans Ord er ikke i os.
If we say that we have not sinned, we make him a liar, and his word is not in us.
DanishMen Peter sagde til ham: "Dersom de endog alle forarges vil jeg dog ikke forarges.
But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I.
DanishOg dersom jeg uddriver de onde Ånder ved Beelzebul ved hvem uddrive da eders Sønner dem?
And if I by Beelzebub cast out devils, by whom do your children cast them out?
DanishMen dersom vi ere døde med Kristus da tro vi at vi også skulle leve med ham
Now if we be dead with Christ, we believe that we shall also live with him:
DanishNej siger jeg eder; men dersom I ikke omvende eder skulle I alle omkomme ligeså.
I tell you, Nay: but, except ye repent, ye shall all likewise perish.
DanishOg dersom nøgen ikke fandtes skreven i Livets Bog blev han kastet i Ildsøen.
And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire.
DanishDersom det Arbejde som en har bygget derpå består da skal han få Løn;
If any man's work abide which he hath built thereupon, he shall receive a reward.