Dansk-engelsk oversættelse af "dertilhørende"

DA

"dertilhørende" engelsk oversættelse

DA

dertilhørende {adjektiv}

volume_up
dertilhørende (også: i familie, sammenhængende)
dertilhørende (også: tilhørende)

Eksempelsætninger "dertilhørende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet muliggør de hurtige grænseoverskridende tog over lange afstande med dertilhørende billetsalg.
Will we guarantee a safer and more accessible service for people and better social and territorial cohesion?
DanishOpmærksomheden skal endvidere henledes på turismens sæsonbundne karakter og de dertilhørende udsving i beskæftigelsen.
The seasonal nature of tourism and the employment fluctuations that this entails also deserve attention.
DanishEn kombination af uddannelse og opbygning af netværk og dertilhørende tjenester er netop meget vigtig for udviklingslande.
We therefore greatly appreciate Mrs Trautmann’ s own-initiative report and also her way of going about things.
DanishHan vil gøre Pakistan til en ægte muslimsk stat med den dertilhørende retsstat og genindførelse af dødsstraffen.
He wants to make Pakistan a Muslim state with the associated administration of justice and reintroduction of the death penalty.
DanishDet andet problem er, at selve inddrivelsesproceduren, inddrivelse af fordringer, konfiskering af ejendom og andre dertilhørende foranstaltninger, hører til EU ' s anden søjle.
The second problem is that the act of recovery itself, the recovery of claims, the seizure of property and other matters connected with the process, fall under the second pillar of the Union.
DanishVi glæder os over, at Parlamentet vil tage stilling til forslaget og de dertilhørende ændringsforslag i sit udvalg i marts med henblik på at forelægge det på plenarmødet i april til førstebehandling.
We welcome the fact that the European Parliament will consider the amended proposal in its appropriate committee in March with a view to submitting it to the April plenary session for first reading.