Dansk-engelsk oversættelse af "derude"

DA

"derude" engelsk oversættelse

DA

derude {adverbium}

volume_up
The truth is that there are many problems out there.
Det er det derude, der virkelig har betydning for os.
It is out there that really matters to us.
Derude i rum sø er tingene ikke, som de burde være.
Out there on the high seas, things are not as they should be.

Eksempelsætninger "derude" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen politiske virkelighed derude retter sig jo ikke efter De Grønnes holdning.
After all, the political reality outside our doors does not depend on the position of the Greens!
DanishJeg kyssed dig derude når vi mødtes og blev ikke agtet ringe.
when I should find thee without, I would kiss thee; yea, I should not be despised.
DanishDer er stadig mange små drenge derude, der venter på deres far.
At the moment a Chinese car is coming onto the European market, with no EU approval.
DanishSe deres Helte skriger derude Fredens Sendebud græder bittert;
Behold, their valiant ones shall cry without: the ambassadors of peace shall weep bitterly.
DanishDer er ingen tvivl om, at vi har brug for mangfoldighed, men der er ikke mange nye idéer derude.
This can be a help, but on its own is no panacea for all the problems facing the rural dweller.
DanishEr der nogen, der lytter - her i mødesalen eller derude i den virkelige verden?
It is better to have fair conditions for public service television and tougher rules to combat media concentration.
DanishDe bør ikke behandles under ét, heller ikke med hensyn til EU ' s repræsentation derude.
These territories must not be lumped together, particularly in terms of the European Union's representation there.
DanishDer er ikke nogen enhedsløsninger, men som de siger i tv-serien " Strengt fortroligt ": Sandheden er derude!
There are no one-size-fits-all solutions, but, as they say in the X-Files: the truth is out there!
DanishHan sagde til mig: " Hvad er det I folk derude foretager jer?
He said to me: " What are you people out there doing?
DanishDerude i rum sø er tingene ikke, som de burde være.
Out there on the high seas, things are not as they should be.
DanishSådan må Europa ikke blive opfattet derude!
That is not the kind of perception we want people to have of Europe.
DanishVi skylder samfundet derude at kræve netop denne.
We owe it to civil society outside to demand precisely this.
DanishDet drejer sig om, hvem der erobrer dette elektroniske marked, og der foregår en hård kamp derude.
It is about who wins control of this electronic marketplace, and a hard battle is being fought out there over this.
DanishDerfor er det sandsynligt, at der findes meget liv derude, og at meget af det er mere avanceret, end vi er.
It is probable, therefore, that there is a lot of life out there, and much of it much more advanced than we are.
DanishSandheden er, at der er mange problemer derude.
The truth is that there are many problems out there.
DanishMen hvis vi bruger to et halvt år til navlebeskuelse, vil vi være endnu længere borte fra borgerne derude.
However, if we spend two-and-a-half years navel-gazing, then we will be even further away from the citizens out there.
DanishDet er det derude, der virkelig har betydning for os.
Danish.-5. april og mødte Joe Green, Kommissionens repræsentant derude, og han var meget hjælpsom.
I visited Sri Lanka from 1-5 April and met Joe Green, the Commission representative out there, who was very helpful.
DanishVi nærer alle bekymring for, at Colombia-planen kan eskalere konflikten og forøge guerillaernes indflydelse derude.
We all have concerns that Plan Colombia might escalate the conflict and increase the influence of the guerrillas out there.
DanishDen siger, at hvis ikke EU gør det, så vil en privat virksomhed gøre det, og at der er nogle derude, der er " værre end os ".
And yet, as early as 1994, the warnings from Senegal were there for all to see, at least for those who wanted to.