Dansk-engelsk oversættelse af "design"

DA

"design" engelsk oversættelse

EN
volume_up
design {substantiv}
EN
EN

"design" dansk oversættelse

volume_up
design {substantiv}
volume_up
designer {substantiv}
DA

design {et}

volume_up
design (også: design, plan, projektering, tegning)
Processerne i original design er at lave prototyper, afprøve dem og fremstille dem.
The processes of original design are prototyping, testing and making.
Men design af godsvogne er ikke noget, der henhører under Kommissionen.
The design of freight wagons is however not a matter for the Commission.
Det skal naturligvis være effektive testmetoder, som har indflydelse på bilernes design.
There must of course be effective tests that influence car design.
EN

design {substantiv}

volume_up
The processes of original design are prototyping, testing and making.
Processerne i original design er at lave prototyper, afprøve dem og fremstille dem.
The design of freight wagons is however not a matter for the Commission.
Men design af godsvogne er ikke noget, der henhører under Kommissionen.
There must of course be effective tests that influence car design.
Det skal naturligvis være effektive testmetoder, som har indflydelse på bilernes design.
design (også: plan, blueprint, diagram)
The gaps and limitations of this design also need to be mentioned, however.
Af hensyn til seriøsiteten må man dog også gøre opmærksom på mangler og begrænsninger for denne plan.
Similarly, at international level, there are many instruments designed to address human rights problems.
Også på internationalt plan er der talrige instrumenter, som omhandler problematikken omkring menneskerettighederne.
This plan is designed to increase its energy potential by 2 %.
Med denne plan stræber landet efter at forøge sin energikapacitet med 2 %.
The time has come to make a clear distinction between intellectual services and executive services, between design and execution.
Det er efterhånden på tide, at der opstilles en klar og tydelig grænse mellem intellektuelle tjenesteydelser og udførelse, det vil sige mellem projektering og udførelse.
The protection of designs is in fact not only important to the car and cycle market.
Beskyttelse af tegninger og modeller er ikke kun vigtigt for bil- og cykelmarkedet.
Community-backed activities are studies to design and cost a storage facility in north-west Russia or in the southern Urals.
Blandt fællesskabsstøttede aktiviteter kan nævnes undersøgelser med henblik på at udarbejde tegninger til og betale for oplagringsfaciliteter i det nordvestlige Rusland eller sydlige Ural.
I sincerely hope that we shall come to an agreement on the whole question of designs, so that eventually real protection will actually be introduced at European level.
Jeg håber oprigtigt, at vi kan enes om en løsning af spørgsmålet om tegninger og modeller, så der endelig kommer en god mønsterbeskyttelse på EU-plan.
design
The processes of original design are prototyping, testing and making.
Processerne i original design er at lave prototyper, afprøve dem og fremstille dem.
The design of freight wagons is however not a matter for the Commission.
Men design af godsvogne er ikke noget, der henhører under Kommissionen.
There must of course be effective tests that influence car design.
Det skal naturligvis være effektive testmetoder, som har indflydelse på bilernes design.

Eksempelsætninger "design" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishVi har nu fundet det design, som forhåbentlig dur til de fleste medlemsstater.
We have now found a format that, hopefully, will be appropriate for most Member States.
DanishVisse af farerne er også elimineret med det nye design af deponeringsanlæg.
Also, with new designs of landfill sites, certain of the dangers have been eliminated.
DanishProcesserne i original design er at lave prototyper, afprøve dem og fremstille dem.
The processes of original design are prototyping, testing and making.
DanishMen design af godsvogne er ikke noget, der henhører under Kommissionen.
The design of freight wagons is however not a matter for the Commission.
DanishDet skal naturligvis være effektive testmetoder, som har indflydelse på bilernes design.
There must of course be effective tests that influence car design.
DanishSvigagtig kopiering af design er en af grundene til forfalskning.
. The illegal copying of designs is one of the causes of counterfeiting.
DanishDvs. innovation også inden for design, marketing, logistik og virksomhedsorganisation.
This means innovation in areas such as design, marketing and logistics as well as in business structures.
DanishVed design af modeller og ved produktionen vil der derved blive taget hensyn til genvinding.
Consequently, consideration will also be given to recycling during the conception phase and production.
DanishDen dynamiske udarbejdelse af minimumseffektivitetsstandarder er indlejret i direktivet om miljøvenligt design.
The dynamic setting of minimum efficiency standards is embedded in the Eco-design Directive.
DanishJeg har forståelse for producenterne, for design koster.
I sympathise with producers, because design costs money.
DanishDen kunne beskrives som et kludetæppe, der mangler et overordnet design eller fokus.
By way of conclusion, I should like to draw attention briefly to a development that is going completely unnoticed by the public.
DanishDet er et virkeligt stort problem for kendte virksomheder, at andre virksomheder stjæler deres design og idéer.
It is a really big problem for well-known companies that other companies steal their designs and ideas.
DanishHjemmesiden fik for nylig et nyt design for at gøre fuld brug af de ny teknologier til kommunikationen med borgerne.
The website was recently redesigned so as to make full use of new technologies for communication with citizens.
DanishSådan ville det blive, hvis der i hver af de 15 medlemsstater fandtes 8 nationale pålydende værdier i et modificeret design.
This is what we would have if there were 8 national denominations of different design in each of 15 Member States.
DanishJeg har arbejdet med design i 20 år.
DanishVi skal sørge for, at det har et strømlinet, enkelt og solidt design for at sikre gnidningsfri passage og minimal vedligeholdelse.
We need to ensure its design is streamlined, simple and robust to ensure smooth passage and minimum maintenance.
DanishForbrugeren ønsker en flaske med et godt design og med de vigtigste informationer gengivet på en overskuelig måde.
I think we need to take care that our wine labels do not end up being turned into the sort of leaflets that we get with medicines.
DanishOm: Design af reservedele til biler
DanishMåske mente man, at design og produktion var et teknisk anliggende, som Parlamentet ikke havde forstand på.
Perhaps it was thought that the design and manufacture of coins was a technical matter and that Parliament knew nothing at all about that kind of thing.
DanishVi har stemt for denne andenbehandling, selv om vi ikke synes om alle dele af det nye direktiv om krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter.
The rapporteur sought convergence with the Council common position, and as such I endorse the report.