Dansk-engelsk oversættelse af "designe"

DA

"designe" engelsk oversættelse

EN

"design" dansk oversættelse

volume_up
design {substantiv}
volume_up
designer {substantiv}
DA

designe {verbum}

volume_up
designe (også: tegne, udforme)
Lad os hurtigt gennemgå tre teknikker, du kan bruge til at designe annoncelayouts, der vil fungere på dit websted:
Let's briefly define the three techniques you can use to design ad styles that will be successful for your site:
Heller ikke eksperterne har haft held til at designe mønter, som svagtseende let kan genkende, og som er sikret mod forfalskning.
Even the experts could not manage to design coins which are easily recognisable to the blind and proof against fraud.
Hvis bilfabrikanterne selv skal betale udgifterne til genvinding af deres biler, så vil de begynde at designe dem således, at det er lettere og billigere at genbruge dem.
If car manufacturers need to bear the cost of recycling their cars, they will design these cars in such a way that they can be re-used more easily and more cheaply.
EN

design {substantiv}

volume_up
The processes of original design are prototyping, testing and making.
Processerne i original design er at lave prototyper, afprøve dem og fremstille dem.
The design of freight wagons is however not a matter for the Commission.
Men design af godsvogne er ikke noget, der henhører under Kommissionen.
There must of course be effective tests that influence car design.
Det skal naturligvis være effektive testmetoder, som har indflydelse på bilernes design.
design (også: plan, blueprint, diagram)
The gaps and limitations of this design also need to be mentioned, however.
Af hensyn til seriøsiteten må man dog også gøre opmærksom på mangler og begrænsninger for denne plan.
Similarly, at international level, there are many instruments designed to address human rights problems.
Også på internationalt plan er der talrige instrumenter, som omhandler problematikken omkring menneskerettighederne.
This plan is designed to increase its energy potential by 2 %.
Med denne plan stræber landet efter at forøge sin energikapacitet med 2 %.
The time has come to make a clear distinction between intellectual services and executive services, between design and execution.
Det er efterhånden på tide, at der opstilles en klar og tydelig grænse mellem intellektuelle tjenesteydelser og udførelse, det vil sige mellem projektering og udførelse.
The protection of designs is in fact not only important to the car and cycle market.
Beskyttelse af tegninger og modeller er ikke kun vigtigt for bil- og cykelmarkedet.
Community-backed activities are studies to design and cost a storage facility in north-west Russia or in the southern Urals.
Blandt fællesskabsstøttede aktiviteter kan nævnes undersøgelser med henblik på at udarbejde tegninger til og betale for oplagringsfaciliteter i det nordvestlige Rusland eller sydlige Ural.
I sincerely hope that we shall come to an agreement on the whole question of designs, so that eventually real protection will actually be introduced at European level.
Jeg håber oprigtigt, at vi kan enes om en løsning af spørgsmålet om tegninger og modeller, så der endelig kommer en god mønsterbeskyttelse på EU-plan.
design
The processes of original design are prototyping, testing and making.
Processerne i original design er at lave prototyper, afprøve dem og fremstille dem.
The design of freight wagons is however not a matter for the Commission.
Men design af godsvogne er ikke noget, der henhører under Kommissionen.
There must of course be effective tests that influence car design.
Det skal naturligvis være effektive testmetoder, som har indflydelse på bilernes design.

Eksempelsætninger "designe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishLad os hurtigt gennemgå tre teknikker, du kan bruge til at designe annoncelayouts, der vil fungere på dit websted:
Let's briefly define the three techniques you can use to design ad styles that will be successful for your site:
DanishHeller ikke eksperterne har haft held til at designe mønter, som svagtseende let kan genkende, og som er sikret mod forfalskning.
Even the experts could not manage to design coins which are easily recognisable to the blind and proof against fraud.
DanishHvis bilfabrikanterne selv skal betale udgifterne til genvinding af deres biler, så vil de begynde at designe dem således, at det er lettere og billigere at genbruge dem.
If car manufacturers need to bear the cost of recycling their cars, they will design these cars in such a way that they can be re-used more easily and more cheaply.
DanishHr. formand, dette udmærkede direktiv vil gøre en ende på dumpning af gamle biler, fremme genvinding og først og fremmest tilskynde fabrikanterne til at designe biler, der let kan genvindes.
Mr President, this excellent directive will end the dumping of old cars, encourage recycling, and above all encourage manufacturers to design cars which can easily be recycled.