Dansk-engelsk oversættelse af "desillusionering"

DA

"desillusionering" engelsk oversættelse

DA

desillusionering {en}

volume_up
desillusionering
Det er nødvendigt at være realistisk i dag for at forhindre bitre skuffelser og desillusionering i morgen.
Realism is necessary today to prevent bitter disappointment and disillusionment tomorrow.
Dette medfører klart en desillusionering i forhold til Europa - enhver foranstaltning til at tackle dette problem er derfor glædelig.
This obviously leads to disillusionment with Europe - so any measure to tackle this problem is welcome.
Folks første reaktion har været chok og desillusionering, men Kina vil med tiden blive stærkere af landets åbenhed.
The initial reaction of the people has been shock and disillusionment, but in time China will be stronger for its openness.

Eksempelsætninger "desillusionering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg tror, at vi alle må frygte risikoen for en ny desillusionering hos befolkningen.
I think we must all be afraid of the risk that our citizens will be disillusioned once again.
DanishDet er nødvendigt at være realistisk i dag for at forhindre bitre skuffelser og desillusionering i morgen.
Realism is necessary today to prevent bitter disappointment and disillusionment tomorrow.
DanishReformen, hr. formand, er i øvrigt ikke en afslutning, og det er uden tvivl en del af Deres desillusionering.
The reforms have not actually been completed, which must have caused you some disappointment.
DanishDette medfører klart en desillusionering i forhold til Europa - enhver foranstaltning til at tackle dette problem er derfor glædelig.
This obviously leads to disillusionment with Europe - so any measure to tackle this problem is welcome.
DanishFolks første reaktion har været chok og desillusionering, men Kina vil med tiden blive stærkere af landets åbenhed.
The initial reaction of the people has been shock and disillusionment, but in time China will be stronger for its openness.
DanishOver for risikoen for en farlig bølge af desillusionering blandt borgerne, findes håbet efter min mening i det øgede krav om et andet Europa.
These are all symptoms of what to me is looking increasingly like a crisis in the European project.
DanishHovedårsagen er den voksende utilfredshed med, for ikke at nævne slet og ren desillusionering over for, præsident Aliyevs autoritære styre.
The main reason is the growing dissatisfaction, not to mention downright disillusion, with President Aliyev’ s authoritarian regime.
DanishHvis De ønsker en forklaring på, hvorfor der er en voksende desillusionering i EU, skal De bare se på dette direktiv og mange andre som det.
If you need an explanation as to why there is growing disenchantment with the European Union, just look at this directive and the many more like it.
DanishDenne ramme må ikke nævne navne, for at det ikke kunstigt skal give næring til skuffelse og desillusionering, blot fordi abstrakt udregnede kriterier ikke blev nået.
This framework should name no names, so as not to provoke disappointment and disillusionment when purely conceptual calculation criteria fail to be met.
DanishDe skal nøje overveje effekten på deres egne vælgere, der med stigende desillusionering betragter den fjerne og uhåndterlige europæiske overbygning.
They should think carefully about the effects on their own electorates who are watching with increasing disenchantment the distant and cumbersome European superstructure.
DanishDer er en stigende nationalisme i Rusland, som vi har hørt, og en stigende desillusionering med hensyn til de vestligt inspirerede reformers og værdiers angivelige fiasko.
There is a growing tide of nationalism in Russia, as we have heard, and growing disenchantment with the perceived failure of Western-inspired reform and values.