Dansk-engelsk oversættelse af "desinfektion"

DA

"desinfektion" engelsk oversættelse

DA

desinfektion {en}

volume_up
desinfektion
Årsagen hertil er, at bromat normalt ikke forventes at være til stede i råvand, da det er et biprodukt ved desinfektion.
The reason for this is that bromate is normally not expected to be present in raw water, as it is a by-product of disinfection.
Hvad naturligt mineralvand angår, er desinfektion forbudt i henhold til direktivet om naturligt mineralvand, og jeg henviser her til artikel 4.
As far as natural mineral water is concerned, disinfection is prohibited under the directive on natural mineral water, and I refer here to article 4.
Der vil meget hurtigt blive iværksat et program, som skal forbedre desinfektion og sterilisation af medicinske instrumenter og fremme brugen af éngangsmateriel.
A programme to encourage disinfection and sterilisation within hospitals and to reinforce measures for the use of single-use material will be put in place very quickly.

Eksempelsætninger "desinfektion" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil også nævne ændringsforslag 12, som vedrører karantæneformål og desinfektion inden afsendelse.
I would also mention Amendment No 12 concerning quarantine arrangements in connection with shipments.
DanishÅrsagen hertil er, at bromat normalt ikke forventes at være til stede i råvand, da det er et biprodukt ved desinfektion.
The reason for this is that bromate is normally not expected to be present in raw water, as it is a by-product of disinfection.
DanishDet drejer sig om methylbromid, der primært anvendes til desinfektion af landbrugsjord med henblik på at bekæmpe skadedyr og plantesygdomme.
Secondly, there is methyl bromide which is primarily used for soil fumigation to combat pests and plant diseases.
DanishHvad naturligt mineralvand angår, er desinfektion forbudt i henhold til direktivet om naturligt mineralvand, og jeg henviser her til artikel 4.
As far as natural mineral water is concerned, disinfection is prohibited under the directive on natural mineral water, and I refer here to article 4.
DanishDer vil meget hurtigt blive iværksat et program, som skal forbedre desinfektion og sterilisation af medicinske instrumenter og fremme brugen af éngangsmateriel.
A programme to encourage disinfection and sterilisation within hospitals and to reinforce measures for the use of single-use material will be put in place very quickly.
DanishEndvidere gennemføres programmerne for rensning og desinfektion ikke i disse slagterier, og slagteriarbejderne overholder ikke bestemmelserne om personlig hygiejne.
Additionally, cleaning and disinfection programmes are not implemented in these slaughterhouses and the slaughterhouse workers do not observe the rules on personal hygiene.
DanishDa desinfektion af vand er en særlig god forretning for den kemiske industri, skal det også fremover påses, at tilsætningen af kemikalier reduceres til et absolut minimum.
Given that the disinfection of water is particularly good business for the chemical industry, it will be important in future to ensure that the addition of chemicals is kept to an absolute minimum.