Dansk-engelsk oversættelse af "desperation"

DA

"desperation" engelsk oversættelse

EN

"desperation" dansk oversættelse

DA

desperation {en}

volume_up
desperation (også: fortvivelse)
Det er med til at øge den eksisterende desperation i landdistrikterne.
That adds to the existing desperation in the countryside.
I deres desperation tvinges de til at tage lån til høje renter, og det giver dem yderligere problemer.
They are in desperation, forced to take out loans with high interest rates, and that increases their difficulties.
Denne desperation er så stor, at der er mødre, som forlader deres børn og rejser til vores lande udelukkende for at tjene penge til børnene.
Their desperation is such that there are mothers who leave their own children and come to our countries in order to earn something for them.
EN

desperation {substantiv}

volume_up
desperation
That adds to the existing desperation in the countryside.
Det er med til at øge den eksisterende desperation i landdistrikterne.
They are in desperation, forced to take out loans with high interest rates, and that increases their difficulties.
I deres desperation tvinges de til at tage lån til høje renter, og det giver dem yderligere problemer.
Their desperation is such that there are mothers who leave their own children and come to our countries in order to earn something for them.
Denne desperation er så stor, at der er mødre, som forlader deres børn og rejser til vores lande udelukkende for at tjene penge til børnene.
desperation

Eksempelsætninger "desperation" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishArbejdsløshed og underbeskæftigelse er kilder til udelukkelse, fattigdom og desperation.
Unemployment and under-employment lead to exclusion, poverty and despair.
DanishVi var som de allerførste igennem hele processen fra selvtilfredshed til desperation og tilbage igen.
We were first in the whole cycle from complacency to despair and back again.
DanishJeg er overbevist om, at Rådet vil kunne sætte sig ind i den desperation, den myrdedes familie føler.
I am sure the Council will appreciate the anguish of the family of this murdered man.
DanishDet er med til at øge den eksisterende desperation i landdistrikterne.
That adds to the existing desperation in the countryside.
DanishAlt dette kan naturligvis også resultere i handlinger præget af desperation, der f.eks. kan føre til terrorisme.
All this can of course also be linked to desperate acts that can lead, for example to terrorism.
DanishMen så sent som i morges fik vi stadig tv-nyheder om, at Mellemøsten er præget af drab og desperation.
However, the TV news bulletins showing the Middle East are still full of bloodshed and despair this morning.
DanishI deres desperation tvinges de til at tage lån til høje renter, og det giver dem yderligere problemer.
They are in desperation, forced to take out loans with high interest rates, and that increases their difficulties.
DanishDen økonomiske og sociale udstødelse medfører desperation og en væsentlig forringelse af det samfund, der lider herunder.
Economic and social exclusion causes despair, and a serious decline in the society where it occurs.
DanishDerfor skal vi gøre alt for at bringe den desperation, som på ny har fået den til at bruge voldelige midler, til ophør.
That is why we must do everything in our power to bring an end to the despair that has driven them to again resort to violence.
DanishVi tilføjer imidlertid i samme åndedrag, at vi fordømmer de myndigheder, som driver deres medborgere til i desperation at gribe til dette våben.
However, we are quick to add our condemnation of authorities which force their citizens into such extreme despair.
DanishMeget ofte - eller næsten altid - er det desperation, fattigdom, sult og udstødelse, som får folk fra tredjelandene til at rejse til EU.
Very often, or almost always, people from third countries come to Europe out of desperation, poverty, hunger or marginalisation.
DanishDet er op til dem, og kun dem, at bringe en ende på den vold og desperation, som har ødelagt tilværelsen for så mange generationer.
It is in their hands, and only in theirs, to put an end to the violence and despair that has blighted the lives of so many generations.
DanishDenne desperation er så stor, at der er mødre, som forlader deres børn og rejser til vores lande udelukkende for at tjene penge til børnene.
Their desperation is such that there are mothers who leave their own children and come to our countries in order to earn something for them.
DanishDer findes desperate mennesker, men jeg er ikke sikker på, at desperation er det eneste, der skaber selvmordsbombere - de bliver også rekrutteret og udnyttet.
It is fair to ask why, if the only point of the barrier is to stop suicide bombers, the barrier is not on the 'green line '?
DanishVi har i dag mere end nogensinde brug for, at Eurojust og Europol intensiverer jagten på de personer, som lever af andres elendighed og desperation.
Today, more than ever, we need Eurojust and Europol to deal effectively with the individuals who prey on the misery and desperation of others.
DanishDette er en konsekvens af det tibetanske folks desperation efter 40 års kinesisk besættelse og ikke-voldelig kamp mod besættelsesstyrkerne.
It must be realized that all of this is the result of the desperation of the Tibetan people after 40 years of Chinese occupation and non-violent struggle.
DanishDe menneskers desperation i Sudan sætter nogle af de debatter, som vi har i vores lande i Europa om asyl og indvandring, i perspektiv.
As Mr Gahler said, Dr Mudawi, a brave defender of human rights in Sudan was once again arrested by the Sudanese Government, by its National Security and Intelligence Agency.
DanishDen sociale desperation, der er skabt af disse beslutninger, omdannes uvægerligt til politisk desperation, som udgør en permanent trussel mod demokratiet.
The social desperation that these decisions generate is inevitably transformed into political desperation and this political desperation is a permanent threat to democracy.
DanishDen ledende politikommissær, Svend Frederiksen, har udtrykt sin desperation over, at han stadig må klare sig med under halvdelen af den styrke, der blev aftalt.
The Chief Commissioner of Police, Svend Frederiksen, has expressed his desperation at the fact that he constantly has to make do with less than half the manpower which was agreed.
DanishVores eneste chance er i så fald en enorm omstillings- og omfordelingspolitik, der fjerner den desperation og fortvivlelse i verden, der nærer og skaber terrorisme.
Our only chance, in that case, is a huge policy of transformation and redistribution, a policy which removes the desperation and despair in the world which feed and create terrorism.

Synonymer (engelsk) for "desperation":

desperation
English
desperate
desperately
English