Dansk-engelsk oversættelse af "destabilisering"

DA

"destabilisering" engelsk oversættelse

EN

"destabilisation" dansk oversættelse

DA

destabilisering {en}

volume_up
destabilisering
volume_up
destabilisation {substantiv} [brit.eng.]
Vi oplever en destabilisering i denne region, som på længere sigt vil medføre yderligere følgevirkninger.
We are witnessing a destabilisation of the region which will have long-term consequences.
Nu drejer det sig om at styrke regionen med målrettet hjælp til genopbygning for at forhindre en ny destabilisering.
We must now strengthen the region by providing well-directed reconstruction aid in order to prevent renewed destabilisation.
En udvidelse af dagsordenen og en drastisk revision af traktaterne kan i værste fald resultere i en destabilisering.
Expansion of the agenda and drastic revision of the treaties would bring with it a risk of de-stabilisation.
destabilisering
volume_up
destabilization {substantiv} [am.eng.]
Yderligere isolering af Belarus og destabilisering af regionen må forhindres.
Further isolation of Belarus and destabilization of the region must be avoided.
Destabilisering er noget andet, der sker for øjeblikket dér, hvad enten det er fra Irans eller Iraks side.
Destabilization is something else that is happening out there, whether it be from Iran or Iraq.
En destabilisering af hele regionen vil være konsekvensen, og dette vil få uanede følger for freden på Balkan.
Destabilization throughout the region would then be a fact with unforeseeable consequences for peace in the Balkans.
EN

destabilisation {substantiv}

volume_up
1. britisk engelsk
destabilisation (også: destabilization)
We are witnessing a destabilisation of the region which will have long-term consequences.
Vi oplever en destabilisering i denne region, som på længere sigt vil medføre yderligere følgevirkninger.
We must now strengthen the region by providing well-directed reconstruction aid in order to prevent renewed destabilisation.
Nu drejer det sig om at styrke regionen med målrettet hjælp til genopbygning for at forhindre en ny destabilisering.
Expansion of the agenda and drastic revision of the treaties would bring with it a risk of de-stabilisation.
En udvidelse af dagsordenen og en drastisk revision af traktaterne kan i værste fald resultere i en destabilisering.

Eksempelsætninger "destabilisering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishYderligere isolering af Belarus og destabilisering af regionen må forhindres.
Further isolation of Belarus and destabilization of the region must be avoided.
DanishFølgerne ville blive splittelse, destabilisering og ulemper for Unionen.
The consequences would be divisive, destabilising and disadvantageous for the Union.
DanishEn destabilisering af Den Koreanske Halvø vil få betydeligt mere vidtrækkende konsekvenser.
Destabilising the Korean peninsula would have more far-reaching consequences.
DanishVi må ikke tillade, at Milosevics strategi for destabilisering af nabostaterne virkelig lykkes.
We must not allow Milosevic's strategy of destabilising neighbouring countries to succeed.
DanishVi oplever en destabilisering i denne region, som på længere sigt vil medføre yderligere følgevirkninger.
We are witnessing a destabilisation of the region which will have long-term consequences.
DanishDestabilisering er noget andet, der sker for øjeblikket dér, hvad enten det er fra Irans eller Iraks side.
Destabilization is something else that is happening out there, whether it be from Iran or Iraq.
DanishDer er forsøg på destabilisering i gang i Makedonien og Montenegro, og der skydes allerede på Albanien.
Attempts to destabilise Macedonia and Montenegro are already under way, and Albania has meantime come under fire.
DanishEn udvidelse af dagsordenen og en drastisk revision af traktaterne kan i værste fald resultere i en destabilisering.
Expansion of the agenda and drastic revision of the treaties would bring with it a risk of de-stabilisation.
DanishEn destabilisering af hele regionen vil være konsekvensen, og dette vil få uanede følger for freden på Balkan.
Destabilization throughout the region would then be a fact with unforeseeable consequences for peace in the Balkans.
DanishDet er en løsning, som i øvrigt ikke lader til at være helt fremmed for den nuværende destabilisering af Côte d ' Ivoire.
This is an outcome which does not, in fact, seem too far removed from the current instability in Côte d'Ivoire.
DanishNu drejer det sig om at styrke regionen med målrettet hjælp til genopbygning for at forhindre en ny destabilisering.
We must now strengthen the region by providing well-directed reconstruction aid in order to prevent renewed destabilisation.
DanishJeg vil også nævne, at der på baggrund af begivenhederne er en meget alvorlig risiko for, at der sker en regional destabilisering.
I would also like to mention that, given the events, there is a very serious risk of regional destabilisation.
DanishPå baggrund af den nuværende situation i Albanien risikerer man, at problemet bliver en stadig større kilde til destabilisering.
Given the current state of unrest in Albania, there is a risk that this will become a still greater source of destabilization.
DanishDet var spørgsmålet om Kosovos selvstændighed i 1989, der var det første element til destabilisering af Jugoslavien.
This calls into question the statute of autonomy of Kosovo in 1989, which was the first destabilising element in the Yugoslav territories.
DanishVed at oprette gode flygtningelejre modvirker man en destabilisering, men risikerer samtidig, at mennesker opmuntres til at forlade Kosovo.
With good refugee camps you counteract destabilization, but at the same time you risk encouraging people to leave Kosovo.
DanishDet kan få katastrofale sociale konsekvenser for Côte d ' Ivoire og medføre en alvorlig destabilisering i landet med yderligere konflikt til følge.
It is important for those who oppose the renewal of this contract to understand the implications of their opposition.
DanishHr. rådsformand, De har i Deres redegørelse med rette henvist til, at konflikten udgør en destabilisering og en trussel mod hele regionen.
Mr President-in-Office, you rightly noted in your speech that this conflict threatens to destabilise and endanger the whole region.
DanishDet kan føre til en destabilisering af samfundene på kontinentet i mange år fremover, og endda under visse omstændigheder til tragedie.
It may lead to the destabilisation of society on the continent for many years to come, and even, in certain circumstances, to tragedy.
DanishReformen skal gennemføres så hurtigt som muligt for at undgå demotivering og destabilisering af de offentligt ansatte i EU.
The reform should proceed as quickly as possible in order to avoid the demoralisation and destabilisation of the staff of the European public service.
DanishAmnesti eller forældelse er ikke udtryk for gavmildhed, men fører i sidste ende til en destabilisering af demokratiets fremtid i Chile.
An amnesty or statute of limitations is not an expression of generosity, but in the end would cause a destabilisation of Chile's democratic future.

Synonymer (engelsk) for "destabilisation":

destabilisation