Dansk-engelsk oversættelse af "desto flere"

DA

"desto flere" engelsk oversættelse

DA

desto flere {adjektiv}

volume_up
desto flere
Altså: Jo mere økonomien blomstrer, desto flere stødes ud i fattigdom.
So the more the economy flourishes, the more people seem to be consigned to poverty.
Jo mindre virksomhederne er, desto flere arbejdspladser lykkes det dem i reglen at få skabt.
The smaller the business, the more successful it generally is in creating jobs.
Jo færre konkurrenter, desto flere penge, jo færre bestemmelser, desto flere penge, jo flere kunder, desto flere penge.
The fewer the competitors, the more money; the fewer the regulations, the more money; the more customers, the more money.

Eksempelsætninger "desto flere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJo mindre virksomhederne er, desto flere arbejdspladser lykkes det dem i reglen at få skabt.
The smaller the business, the more successful it generally is in creating jobs.
DanishAltså: Jo mere økonomien blomstrer, desto flere stødes ud i fattigdom.
So the more the economy flourishes, the more people seem to be consigned to poverty.
DanishDer er ikke desto mindre blevet truffet flere vigtige beslutninger i løbet af de sidste 15-20 år.
That being said, several important decisions have been taken over the past 15 to 20 years.
DanishI stedet for at hindre den frie bevægelighed burde vi byde velkommen, at så mange desto flere omfattes af den.
Instead of hindering freedom of movement, we should welcome the fact that it embraces more and more people.
DanishDet bliver desuden så meget desto vigtigere, jo flere lande, der vil deltage i det femte rammeprogram for forskning.
This becomes even more important as more countries participate in the fifth framework research programme.
DanishMen jo højere andelen af barnløse folk er i dag, desto flere folk vil til gengæld ønske at forblive barnløse.
Yet the higher the proportion of childless people today, the more young people will, in turn, want to remain childless.
DanishJo færre konkurrenter, desto flere penge, jo færre bestemmelser, desto flere penge, jo flere kunder, desto flere penge.
The fewer the competitors, the more money; the fewer the regulations, the more money; the more customers, the more money.
DanishDer er 245 sider med afstemninger ved navneopråb, og tendensen går i retning af, at jo mindre gruppen er, desto flere afstemninger ved navneopråb ønsker den.
We have 245 pages of roll-call votes, and it seems that the smaller the group the more roll-call votes it wants.
DanishJo færre resultater der opnås, desto flere topkonferencer arrangeres der, som ikke gør andet end at konkludere, at politikken skal intensiveres.
The fewer results are yielded, the more summit meetings are organised which do nothing but conclude that policy must be intensified.
DanishDen tommelfingerregel, der gælder for dem, lyder: Jo mere der drikkes, og jo hurtigere der køres, desto flere dræbte og tilskadekomne vil der være.
The following rule of thumb seems to apply: the more you have drunken and the faster you drive, the more people are killed and injured.
DanishJo mere overbevisende dine destinationssider ser ud, desto flere besøgende vil blive på dit websted og foretage en konvertering.
The more compelling your landing pages, the more visitors will stay on your site and convert. ~~~ You can minimize bounce rates by tailoring landing pages to each keyword and ad that you run.
DanishIkke desto mindre tror flere jernbanevirksomheder stadig, de kan udvikle deres programmer på nationalt plan, og undrer sig, når godstransporten og beskæftigelsen osv. går tilbage.
However, many railway undertakings continue to believe they can frame their programmes at national level and then they wonder why freight traffic and employment and so forth are declining.
DanishDet er klart, at i jo højere grad, man giver de legale indvandrede rettigheder, desto flere indvandrere tiltrækkes der, herunder de illegale, der håber på at blive legaliserede en dag.
Obviously, the more rights you give legal immigrants, the more immigrants you are going to attract, including illegal immigrants hoping that their situation will one day be regularised.

Lignende oversættelser "desto flere" på engelsk

flere adjektiv