Dansk-engelsk oversættelse af "destruktiv"

DA

"destruktiv" engelsk oversættelse

DA

destruktiv {adjektiv}

volume_up
destruktiv (også: røverisk, udnyttende)

Eksempelsætninger "destruktiv" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg takker dem, der har spillet en konstruktiv, og ikke en destruktiv, rolle.
I thank those who played a constructive rather than a destructive role.
DanishHvilket erhverv ville kunne acceptere en så destruktiv, så kold og så teknokratisk indfaldsvinkel?
What profession could accept such a destructive, cold and technocratic approach?
DanishNationalisme er mere destruktiv, og Den Europæiske Union er mere skrøbelig, end mange tror.
Nationalism is far more destructive and the Union far more fragile than many people realize.
DanishMistanken om korruption er en yderst destruktiv kraft, og den må man omgående tage fat på.
The suspicion of corruption is a most destructive force and it must be tackled as a matter of urgency.
DanishEuropa er ganske enkelt på vej mod destruktiv totalitarisme.
It is simply heading towards destructive totalitarianism.
DanishNarkotikamisbrug, ulovlig narkotikahandel og den dermed forbundne følgekriminalitet virker destruktiv på samfundet.
Drug abuse, drug dealing and the associated crime to which it leads have a destructive effect on society.
DanishJeg fordømmer dette mindretal, for en sten er hverken højreorienteret eller venstreorienteret, en sten er simpelthen destruktiv.
I condemn this minority, for a stone is neither right nor left-wing, it is simply destructive.
DanishJeg opfordrer indtrængende det franske formandskab til at gøre sig de største bestræbelser for, at denne kløft fjernes, for den er uhyre destruktiv.
I would urge the French Presidency to do their utmost to overcome this divide, because it is extremely destructive.
DanishPå den ene side skal vi redegøre for, hvad der kunne blive bedre, men vor kritik skal og må ikke være destruktiv, og det er den heller ikke.
On the one hand, we have to explain what could be done better, but our criticism should not be destructive, and nor is it so.
DanishDa jeg kun råder over et minut, vil jeg gerne give to eksempler på en liberal og destruktiv tankemåde, der styres af penge og profit.
As I have only a minute at my disposal, I would like to give just two examples of a liberal and destructive way of thinking which operates in terms of money and profit.
DanishForbrugerne har ret til at vide, om træprodukterne kommer fra skove, der forvaltes ud fra et princip om økologisk bæredygtighed eller destruktiv drift.
Consumers have the right to know whether wood products come from forests managed on the principle of ecological sustainability or from a destructive operation.
DanishHan har min og Den Socialistiske Gruppes støtte, på samme måde som jeg, og vi, støtter de initiativer, der tages fra politisk og fagligt hold for at bekæmpe destruktiv ultraliberalisme.
He has my support and that of the socialists, just as I support, and we support, the political and union initiatives geared to the struggle against destructive ultra-liberalism.
DanishAt fastholde en kritisk holdning og konstant årvågenhed er ikke ensbetydende med at være destruktiv eller pessimistisk, men tjener til at sætte fart i integrationsprocessen og den europæiske helhed.
Maintaining a critical attitude and ongoing vigilance does not mean being destructive or pessimistic but serves to give fresh impetus to the process of integration and European unity.