Dansk-engelsk oversættelse af "det"

DA

"det" engelsk oversættelse

EN
DA

det {artikel}

volume_up
det (også: den)
Det er det, det betyder at være et demokratisk land, det er det, retsstat betyder.
That is what it means to be a democratic society; that is what the rule of law means.
Det er ikke oplysning, det er ikke reklame, det er ikke dit, og det er ikke dat.
It is not information, it is not advertising, it is not this, it is not that.
Når det er tid til forandring, er det tid til forandring, og det er det nu.
When it is time for change then it is the time for change and that time is now.
det (også: den)
Det er det, det betyder at være et demokratisk land, det er det, retsstat betyder.
That is what it means to be a democratic society; that is what the rule of law means.
For det andet, og det er overgangen til det andet punkt, har vi det indre marked.
Secondly, and this brings me to my second concern, we have the internal market.
Når det er tid til forandring, er det tid til forandring, og det er det nu.
When it is time for change then it is the time for change and that time is now.

Eksempelsætninger "det" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
DanishDet er vigtigt, at vi ved, hvilke aktører der findes, og hvilken bonitet de har.
It is important that we know who the actors are and what their credit rating is.
DanishFor det første den kulturelle mangfoldighed og indførelsen af nærhedsprincippet.
Firstly, cultural diversity and implementation of the principle of subsidiarity.
DanishIndkøbsmarkedet, salgsmarkedet, det internationale marked, det regionale marked?
The buying market, the selling market, the national market, the regional market?
DanishDet er derfor, vi er stadig mere undersåtter og ikke herrer i verdenspolitikken.
This is why we are increasingly followers and no longer leaders in world policy.
DanishForsigtighedsprincippet er ikke nogen ligegyldig luksus, det er en nødvendighed.
The precautionary principle is no frivolous luxury; it is an absolute necessity.
DanishHr. formand, jeg er ligeledes indforstået, som det blev aftalt på trepartsmødet.
The Council is also in agreement, Mr President, as established at the trialogue.
DanishDet område, hvor der er mest brug for at sætte ind, er de private husholdninger.
The main area in which work is needed is actually that of domestic householders.
DanishMen det er i hvert fald ikke nyttigt at køre sagen op, som spørgeren gjorde det.
However, there is no value in representing the issue as the questioner has done.
DanishDet har talsmanden for min gruppe sagt så udmærket, og jeg vil ikke gentage det.
The spokesman of my group has expressed this very well and I will not repeat it.
DanishSituationen er den, som De kender som følge af Det Europæiske Råds beslutninger.
You already know the situation, thanks to the decisions of the European Council.
DanishDet er en grund til at have en lang implementeringstid, hævder nogen regeringer.
It is a reason for giving a lengthy implementation time, some governments argue.
DanishDet var en forfærdelig tragedie, at volden i de januardage igen gik over gevind.
It was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
DanishDet er en beslutning, vi bør støtte, og jeg håber, den bliver omsat til praksis.
We must prize this decision, and I hope that it will be implemented effectively.
DanishNu er det vigtigt at tage udgangspunkt i trafiksikkerheden og forbrugernes krav.
It is now important to proceed on the basis of road safety and consumer demands.
DanishDet danske formandskab giver dernæst bekæmpelse af terrorisme højeste prioritet.
The Danish Presidency further gives the highest priority to combating terrorism.
DanishDet bringer os frem til næste punkt på dagsordenen, men vi har et lille problem.
That now brings us to the next item on the agenda, but we have a slight problem.
DanishOg ikke blot varer dette mirakel ikke evigt, men det er heller ikke bæredygtigt.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DanishAndre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
DanishSamtidig har vi alle sammen været vidner til den ofte dårlige anvendelse af det.
Furthermore, we have all been witnesses to the frequent bad use of the Internet.