Dansk-engelsk oversættelse af "det er lige meget"

DA

"det er lige meget" engelsk oversættelse

DA

det er lige meget [eksempel]

volume_up
det er lige meget
Der var hængt et kæmpestort banner op - det er lige meget, hvad der stod.
A huge banner was being raised - it does not matter to what end.

Eksempelsætninger "det er lige meget" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHer synes jeg, at det er lige meget, om der er tale om statsstøtte eller regionalstøtte.
In my opinion it makes no difference whether it is a matter of state aid or regional aid.
DanishDer var hængt et kæmpestort banner op - det er lige meget, hvad der stod.
A huge banner was being raised - it does not matter to what end.
DanishDet er lige meget, lad os bare se på regionen med en turists øjne!
Never mind, look at it from a tourist's perspective!
DanishDette direktiv er uafhængigt af bruger-agent-linjen, så det er lige meget, hvor du placerer det i din fil.
This directive is independent of the user-agent line, so it doesn't matter where it appears in your file.
DanishDet er lige meget for miljøet, om et stof udledes utilsigtet eller forsætligt, for miljøpåvirkningen er den samme.
In terms of the environment whether a substance is accidentally or deliberately discharged is of no real consequence, the environmental impact remains.
DanishNogen ville sige, at det er lige meget, og at man må udvikle dette fantastiske redskab, som den elektroniske information er, i alle retninger, og at denne målsætning er nok i sig selv.
Some might say 'no matter ', we must strive for the wholesale development of the magnificent tool of digital information and that is an end in itself.