Dansk-engelsk oversættelse af "det gør ikke noget"

DA

"det gør ikke noget" engelsk oversættelse

DA

det gør ikke noget [eksempel]

volume_up
det gør ikke noget
det gør ikke noget (også: det var så lidt)
det gør ikke noget
det gør ikke noget
det gør ikke noget
det gør ikke noget

Eksempelsætninger "det gør ikke noget" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det gør ikke noget, historien har en evne til indimellem at forpligte os til mere entusiasme.
But that does not matter, history can sometimes force us to be more enthusiastic.
DanishJeg hørte ikke, at det blev sagt, men det gør ikke noget, De kan svare mig bagefter.
I did not hear it announced, and in any case, it does not matter, I can have a reply afterwards.
DanishHr. formand, det gør ikke noget, hvis denne fond viser en betydelig saldo ved udgangen af 2002.
There are no objections, as long as this fund still has a healthy balance at the end of 2002.
DanishDet gik ikke igennem, men det gør ikke noget.
We did not succeed in that, but it does not matter.
DanishBare prøv at læse: Med hensyn til medierne er betingelserne for retfærdighed ikke garanteret, men det gør ikke noget, det kommer senere.
Just read: so far as the media are concerned, the conditions of fairness are not guaranteed, but it does not matter, it will come.
DanishOg det gør ikke noget, at hver enkelt af os måske gentager nogle ideer, der er blevet fremsat før, eller giver udtryk for nogle meninger, som er lidt ejendommelige.
And it does not matter if every one of us may repeat ideas that have already been expressed or if we express a few rather individual opinions.
DanishDet gør ikke noget, det bliver i stedet en» permanent struktur«, hvor man vil samle statistikker og undersøgelser fra alle medlemslandene, og det er vi yderst tilfredse med.
That is not important, as long as there is a permanent structure where statistics can be pooled and studies from all Member States can be compared, and that is something e welcome.
DanishI et tilfælde er retsvæsenet ikke uafhængigt, men det gør ikke noget, det kommer senere; maskineriet til beskyttelse af mindretal er endnu ikke på plads, men det gør ikke noget, det kommer senere.
In one case the judiciary is not independent, but it does not matter, it will come; the machinery for protecting minorities is not yet in place, but it does not matter, it will come.