Dansk-engelsk oversættelse af "det gør ondt"

DA

"det gør ondt" engelsk oversættelse

DA

det gør ondt [eksempel]

volume_up
det gør ondt
Det gør ondt at nedskære, men det giver også nye muligheder.
Making cuts hurts, but it also opens up new opportunities.
Vi har tydeligvis ikke ramt regimet der, hvor det gør ondt.
Clearly we have not yet hit the regime where it hurts.
Det gør ondt, det skærer i hjertet og gør også ondt i tegnebogen- og det er jo der, det gør mest ondt.
It is now hurting, it is biting deep and hurting them in their pockets, where it hurts the most.
det gør ondt
Det gør ondt, det skærer i hjertet og gør også ondt i tegnebogen- og det er jo der, det gør mest ondt.
It is now hurting, it is biting deep and hurting them in their pockets, where it hurts the most.

Eksempelsætninger "det gør ondt" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet gør ondt at komme tilbage til min region og få at vide, at der ikke er penge til det.
It is hurtful when I go back to my region and am told the money is not there.
DanishFor det første, og det gør ondt, meget ondt, så gentager historien sig.
First of all - and this is distressing, truly distressing - history is repeating itself.
DanishDet gør ondt, det skærer i hjertet og gør også ondt i tegnebogen- og det er jo der, det gør mest ondt.
It is now hurting, it is biting deep and hurting them in their pockets, where it hurts the most.
DanishSelvom det gør ondt på det ene eller andet land, måske også på Deres eget land, skal vi fremsætte klare udtalelser!
Even if you upset some countries, including your own maybe, we need clear statements!
DanishDet gør ondt at nedskære, men det giver også nye muligheder.
Making cuts hurts, but it also opens up new opportunities.
DanishVi har tydeligvis ikke ramt regimet der, hvor det gør ondt.
Clearly we have not yet hit the regime where it hurts.
DanishDet kan da godt være, at det gør ondt i medlemsstaterne, men, hr. kommissær, sig det nu for en gangs skyld klart i medlemsstaterne.
This will be painful in the Member States, but, Mr Commissioner, please emphasize this clearly to the Member States.
DanishDe har selv sagt stærke og gode ord, men pas nu på ikke at bøje af på de afgørende punkter, hvor det gør ondt!
You have said some powerful and worthwhile things yourself, but take care now that you do not dodge the crucial issues, the ones where it hurts!
DanishDet indre marked halter ganske forfærdeligt - og det gør ondt at være tilskuer til det -, fordi det fjerde ben, den frie bevægelighed for arbejdstagere, er halt.
The single market is hobbling badly - and it hurts to watch it - because its fourth leg, the freedom of movement of workers, is lame.
DanishDet kan udmærket være, at det gør ondt i den græske økonomi på kort sigt, men når økonomien begynder at blive omstruktureret vil fordelene blive større på længere sigt.
It may well be that, although there is pain for the Greek economy in the short term, as the economy begins to restructure itself the benefits accrue in a longer-term perspective.
DanishDet drejer sig om elleve, og det gør ondt på en portugiser, ligesom givetvis også på ordføreren, der også er det, at der mellem disse lande er tre, der som officielt sprog har det, der er vores.
There are eleven of them, and it is very painful for a Portuguese, and certainly for the rapporteur, that the official language of three of these countries is Portuguese.

Lignende oversættelser "det gør ondt" på engelsk

gør verbum
English
det artikel
English
det gør ikke noget